تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

تاریخ: یازدهم خرداد ماه، برابر با یکم ژوئن 2009

 

آگاهینامه انجمن جهانی زرتشتیان، در باره دهمین دوره انتخاب رئیس جمهور درایران

آزادی گزینش ،یکی از پایه های بنیادین فرهنگ ایران، و اندیشه های اشو زرتشت می باشد.

زرتشت در پیام خود در گاتها می گوید:
«بهترین گفته ها را بشنوید،
و با اندیشه ی روشن بنگرید،
هر یک از شما برای خویشتن،
با هوشیاری ،
از دو راه نیک و بد،
یکی را برگزینید،
وپیش ازهر جنبش بزرگ از فرجام آن آگاه باشید.»
...
«بنابراین ، شایسته است،
که به سخنان دروند، گوش فرا ندهید،
چون دروند، خانه ،روستا، شهر،و کشور را،
به ویرانی و تباهی می کشاند.»

در راستای این اندیشه، در روز یازدهم خرداد ماه، برابربا یکم ماه ژوئن 2009 ترسایی، انجمن جهانی زرتشتیان در نشست ویژه خود برآن شد، تا هنگامی که، زمینه های حکومت مردمسالاری، و آزادی گزینش در کشور فراهم نشده است، هموندان انجمن، و پیروان  آیین بهی، از دادن رای خودداری نمایند.

فرنشین انجمن، دکتر نیما فرمین
مدیر انجمن، فرامرز دادرس

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما