تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

دیدار با بانوی شعر ایران، سیمین بهبهانی در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل

بنا بر گزارشهای رسیده به پرس لیت و نیز اطلاعیه ای که از سوی فدراسیون اروپرس و انجمن بیان صادر شده است ، سیمین بهبهانی در کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ پنج و شش جون 2009 حضور خواهند داشت.
در این اطلاعیه آمده است که شخصیتهای دیگر حقوقی، هنری و سیاسی از جمله نمایندگانی از احزاب ایرانی و اروپایی در این برنامه شرکت خواهند نمود

برای مطالعه متن کامل اطلاعیه همینجا کلیک نمایید.

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما