تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
مه شید ۲ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۱ مارس ۲۰۱۶

نه
این برف را
دیگر
سر بازایستادن نیست
از مجموعۀ مرثیه‌های خاک
احمد شاملو

 

نه
این برف را
دیگر
سر بازایستادن نیست،
برفی که بر ابروی و به موی ما می‌نشیند
تا در آستانۀ آئینه چنان در خویش نظر کنیم
که به وحشت
از بلند فریادوار گداری
به اعماق مغاک
نظر بردوزی .
باری
مگر آتش قطبی را
برافروزی .
که برق مهربان نگاهت
آفتاب را
بر پولاد خنجری می‌گشاید
که می‌باید
به دلیری
با درد بلند شبچراغش
تاب آرم
به هنگامی که انعطاف قلب مرا
با سختی تیغۀ خویش
آزمونی می‌کند .
نه
تردیدی بر جای بنمانده است
مگر قاطعیت وجود تو
کز سرانجام خویش
به تردیدم می‌افکند،
که تو آن آبی
که غلامان
به کبوتران می‌نوشانند
از آن پیشتر
که خنجر
به گلوگاه‌شان نهند .


 

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست