تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

 

 

 

 

تاسیانه

گیل آوایی

 

Persian/perzisch

 

موتزارت

با ترنم دون جیو وانی اش

 

واگنر

شکوه بی مثال

 

چایکوفسکی

شیفتگی رقص دلبرانه

 

بتهون

نهیب جهان بی مرز

 

این همه!

آه

رشک می برند

وقتی که می گویی

دوستت دارم

عشق من

 

انگلیسی / engels

 

Mozart

With the whispers of his don Giovanni

 

Wagner

With  no such gallant

 

Tchaikovsky

With the charming dance

 

Beethoven

With  the dread of no border world

 

This much!

Oh

Get envy when you say

I love you my love!

 

***

Dutch/هلندی

 

Mozart
Met het gefluister van zijn Don Giovanni

Wagner
Met dergelijke galante

Tchaikovsky
Met de charmante dans

Beethoven
Met de schreeuw van de zonder grens wereld

Zoveel!
Oh
benijden  als je zegt
Ik hou van jou mijn schat!

 

 

 

 

قطعه 85 از مجموعه تاسیانه ها ی گیل آوایی

85th of love poetry : miss you   by GilAvaei

85e van liefde gedichten: mis je  door GilAvaei

 

2

 

سیلاب

گیل آوایی

 

 

موش وُ گوش وُ دیوار

گزمه گشت نفسگیر

نواله ی پاداش می چرد

پچ پچ هزار حادثه

سیل خروشانیست در راه

نگاه کن

شب بی مهتاب

ستاره باران آنهمه فریاد است

آه

نور افشان اینهمه لج

بودن ِ یک دشت خاوران سرخ

سیلاب بی گریز

ناگزیر

 

موش

گوش

دیوار

گزمکان هرز

بیهوده عرق ریز ِ سلیطگانند

 

dissolute

GilAvaei

 

 

Mouse,

Ear,

Wall!

The tired night watch

grazing rewards

 

Whispers of thousands events

Is the stormy floods in the way ahead

 

Look

The moonless night

Is full of stars from those shouting cry

Ah

The shining of this much of stubbornness

Being a mass grave field*

 

Un-avoidable stormy floods!

For sure!

 

Mouse

Ear

Wall

The dissolute  night watch

Useless sweating for shrews!

 

 

* indication to the  mass grave yard of political prisoners who were executed in Iran  in 1988

 

.

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست