تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

نازبانو

گیل آوایی

25 جولای 2009

 

 

 

بر ما چه می رود

آی

ناز بانو

که شانه هامان

کوهداغ اینهمه فاجعه

وخیل مادران ِ انتظار

خمیده قامت ِ از خشم

در دل ِ تکرار

بغض می کارند

به یک دریا بی تابی

 

چه اندوه می بارد از این روزگار ِ هماره به سوگ

 

آی نازبانو

وای

اگر نباشی با من

شبان بی مهتابیست بی تو

دلمرده داغ بار شود باز

به هزار درد سینه دراندن

چه غم انگیز است  

چه غم انگیز است

چه غم انگیر است آسمان خاک

وستاره باران چشمان تو

در سایه روشن اینهمه اندوه

مات می شود

 

درد غریبی می فشارد دل مرا

راه بی کرانه پیمودن

دوشادوش

به کوله شلاق و شکنجه و شرطه

 

 هنوز

مویه می خواند لبان تو زین ناروایان

 

می دانی!؟

دریاباخته

من ِ بی تو ناز بانو

کرانه ی هیچ فردایی

آفتاب نخیزاند

 

دلم هوار می شود اینگونه زار

آی

نازبانو

عشق در چشمان تو

چه غریبانه سوگوار است

 

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما