دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

تظاهرات پر شور مردم ایران در 25 بهمن ، همدلی قهرمانانه با جنبش انقلابی مردم مصر و تونس !

 

پس از یکسال سکوت  جنبش ضد استبدادی  مردم ایران در  خیابان ، در شرایطی که شورش های خیابانی مردم منطقه ، زمین را زیر پای دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها به لرزه در آورده و تا کنون در تونس و مصر با سرنگونی بن علی و حسنی مبارک ،چشم انداز پیشروی به سوی اهداف بعدی انقلاب مردم این کشورها را روشن تر کرده است ،حضور جسورانه و پر شور مردم ایران در تهران و چند شهر بزرگ  کشور ، بار دیگر عزم مردم ما را برای برپایی انقلابی تازه به نمایش گذاشته است.

پس از یک دوره طولانی سرکوب و اعدام های گسترده ، در شرایطی که حکومت با آمادگی قبلی تمام چهار راه ها و مسیر های حرکت مردم به سوی میدان آزادی را با حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها و گار د ویژه  به حالت اشغال در آورده بود و نیروهای ضربت با موتور در تمام خیابانهای مسیر تجمع و حرکت مردم به رعب و وحشت دست میزدند ، حضور ده ها هزار تن از مردم در تظاهرات خیابانی روز دو شنبه 25 بهمن در خیابانها و جنگ و گریز با نیروهای گوناگون سرکوبگر جمهوری اسلامی حاکی از پتانسیل بالای مردم ما برای ادامه نبرد سنگینی است که از حدود بیست ماه قبل علیه استبداد  و فلاکت آغاز کرده است.

شعارهای مردم در برابر سرکوب وحشیانه نیروهای سرکوب از قبیل : "مرگ بر دیکتاتور" ،"مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی" ، "مرگ بر دیکتاتور ، چه با موتور  ، چه با شتر " بار دیگر نشان داد که مردم ما دست یابی به آزادی را در چهارچوب  نظام جمهوری اسلامی نا ممکن میدانند و همچون مردم مصر و تونس جز تسلیم یا انقلاب راه سومی  در برابر خود نمی بینند.

حضور قهرمانانه مردم در خیابان در این شرایط دشوار هر چند حاکی از پایداری آنان در ادامه مبارزه علیه استبداد است ، اما همانطور که  از جمع بندی تظاهرات خیابانی در دوره قبل نیز روشن شده بود ، این مبارزه بدون گسترش به لایه های باز هم وسیع تر  زحمتکشان و به میدان آمدن گسترده  جنبش های مطالباتی  نیروهای متنوع اجتماعی :  لایه های مختلف مزد و حقوق بگیرطبقه کارگر، بیکاران و زحمتکشان حاشیه تولید ، زنان ، جوانان ، ملیتهای تحت ستم ، نمی تواند شکاف درحاکمیت و نیروهای سرکوب را  بیش از پیش افزایش داده و دشمن را در محاصره امواج متنوع  جنبش های مطالباتی،اعتصابی،خیابانی فلج سازد.

در شرایطی که بحران اقتصادی  و بیکاری کشور ما را همچون سایر  کشورهای منطقه  فرا گرفته و اجرای  برنامه حذف یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد ، فشار فلاکت و گرانی را تشدید میکند ، چشم انداز رشد مبارزه برای نان  در کنار مبارزه برای آزادی باز هم گشوده تر میشود و بر بستر این مبارزات و رشد  همبستگی و پیوند همه این جنبش های  متنوع اجتماعی ، توازن قوا بمرور به نفع  جنبش انقلابی مردم به هم خواهد خورد و نبرد سرنوشت برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نزدیکتر خواهد شد.

اکنون دیگر مردم ایران در خیزش انقلابی خود تنها نیستند. مبارزه برای آزادی و نان  در کشورهای عربی منطقه نیز فوران کرده و روحیه همبستگی مردم منطقه و درس آموزی از مبارزات همدیگر، دستاورد تازه   جنبش انقلابی مردم ما و مردم منطقه است.بی تردید در تداوم این مبارزات و بویژه در وجه مبارزه علیه سلطه سرمایه، ایجاد و رشد همبستگی نیروی کار و زحمت در این کشورها ، نقش مهمی در پیروزی نبرد  آنان در مبارزه برای  نان ، آزادی و خود حکومتی  دارد.

ما ضمن ستایش از حضور قهرمانانه  مردم در 25 بهمن در خیابانهای تهران و چند شهر بزرگ کشور، بنا بر تجارب دوره قبل هشدار می دهیم که از سرنوشت دستگیر شدگان نباید غافل شد . هم در داخل کشور و هم در خارج کشور لازم است که مبارزه علیه شکنجه و اعدام و آزادی زندانیان سیاسی بی وقفه پیگیری شود.

                                                   سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !

                                                   زنده باد آزادی !زنده باد سوسیالیسم !

                                     کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                                                      26 بهمن 1389ــ 15 فوریه 2011

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست