تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

شیوه ی عاشق کشی


راحله یار

وای برملکی که هر که تاج بر سر می کند
هرکسی کمبود خود را زیر زیور می کند

زاغ ها گل بر سر و  گل درگریبان بسته اند
کرکسی پیراهن طاوس در بر می کند

هرکسی تقلید بلبل می کند با شیوه ای
خاطر گل را به آسانی مکدر می کند

کاسه را بر کوزه بی جا می زند هر نازنین
شیوه ی بیگانگی را زود از بر می کند

خود کش و بیگانه پرور بودن یارم ببین
برگ و بارم را به دستِ باد پرپر می کند

درد من بالاتر از دردی به لب آوردن است
دوست من را با کس و ناکس برابر می کند

شیوه ی عاشق کشی قانون عالم بود و هست
هرکه خود را در مقام عشق داور می کند

۲۰۰۸

***

بالی بـزن دلا !

 

کامِ  دلـم  به گریه  مـیسـر نـمی شـود
با آبِ شــورِ چشمه  لبم  تر نمی شود
ایـن آرزو به مرز جنون می برد مرا
تقدیرِ من به عشقِ تو بهتر نمی شود
عمرِ دلم به داغِ تو و شاعری گذشت
شـعـرِ نـگاهِ  گرمِ تـو از بر نمی شود
گل برسرم اگر که بریزد همیشه، باد
مانندِ خاکِ کوی تـو بـرسر نمی شود
در ازدحامِ کوچه پی ات میدوم مدام
دستم به دامنِ تــو بـرابـر نمی شود
***
ای دل به گـریه های غـزل اکتـفا نکن!
رفـع عطش به تلخیِ ساغـر نمی شـود
آماده شو دلا! که از این ورطه بگذری
راهی بجـو که صبرِ تو داور نمی شود
شعر وندای شاعر و اندیشه های ِعشقِ
مـثـلِ محـبـتیـسـت  که باور نمی شود
بالـی بـزن دلا  که دلـم  را گرفـته ای
پـروازِ عاشـقـانه به  پـرپـر نمی شود

 

برگرفته از :
http://rahelayar.blogfa.com/

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما