روز و ساعت فرارسیدن نوروز 1387

 

در ایران:

ساعت 9 و 18 دقیقه و 19 ثانیه صبح

پنجشنبه اول فروردین 1387

ساعت تحویل سال نو 1387

در آمریکای شمالی:

به وقت شرق آمریکا

تورنتو ـ نیویورک پنجشنبه 20 مارچ 2008
ساعت یک و پنجاه دقیقه صبح

Thursday, March 20, 2008, 1:50 AM

به وقت غرب آمریکا

ونکوور ـ لس آنجلس چهارشنبه 19 مارچ 2008
ساعت ده و پنجاه دقیقه شب

Wednesday, March 19, 2008, 10:50 PM

www.perslit.com