تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید دوشنبه، 14 خرداد ماه 1397/ 04-06-2018

فوئنته واکه رُس
ناصر فرداد

 

همین جا بود،
همین جا
که اشک ماه بر خاک غرناطه
فرو چکید،
آه خنیل و  خروش دارو *
به هم آمیخت،
زمین از پهلویی به پهلویی غلطید 
و از ساقۀ نیلوفر
پسری جوانه زد
که قدیسان
نامش را فدریکو نهادند.

سرتاسر آندلس گُل افشان شد،
کرم های حقیر پیله از تن بکندند،
پروانه گان
بر دشت سبز وِگا * به رقص درآمدند
و دو چشم درشت صدفی
خیره
تا اعماق سیاه جهان فرو رفت
تا عشق نخستین زندگی اش را
در پیکر آدمی به تجربه نشیند.

آه، فدریکوی هراسان از سقوط بر پلکان خانه ات
چه بی باکانه
تا به ماه و ستاره گان
پرواز می کردی!

ناصر فرداد، پنجم ژوئن 2016، دهکدۀ فوئنته واکه رُس، محل تولد لورکا

*خنیل و دارو نامهای دو رود معروف در غرناطۀ اسپانیا هستند.
*وِگا دشت حاصلخیزی که محل تولد لورکا، فوئنته واکه رُس در آن واقع شده است.

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست