تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

انور میرستاری

درود

 مارکس می گوید: تاریخ تکرار می شود، یکبار به صورت تراژدی( بخوان آمدن خمینی بر دوش مردم و کمونیستها) و بار دیگر بشکل دراماتیک ( بخوان آمدن خاتمی ها، گول خوردن شعارهای احمدی نژادها در دوره پیشین و سبز «رنگ سیدی و اسلام ناب محمدی و شهید پرور...» پوشیدن موسوی ها امروز !).
دوستان!
این سبز موسوی، سبز نشانه محط زیست و زیستگاه نیست، سبز زندگی و نشاط نیست، به آن دل نبندید. فردای انتخابات بر سر مردم همان بلایی خواهد آمد که زمان خاتمی آمد. دیدیم که چگونه دانشجویان را از طبقه چهارم خوابگاه به بیرون پرتاب کردند.
امروز همه بلندگوهای تبلیغاتی موسوی می گویند که او مدیر خوبی است و زمان جنگ با مدیریت او همه چیز موجود بود.
آیا صف های طولانی در جلوی مغازه ها برای ۳۰۰ گرم گوشت و یا برای قند و شکر یادتان رفته است؟
در همان زمانی که مردم از زندگی کوپنی زجر می کشیدند و در جبهه ها جان می دادند، یخچالهای پولداران و سردمداران حکومتی پر از مواد غذایی بود.
شاملوی بزرگ چه خوب گفته است: ملت ایران حافظه تاریخی ندارد.
ما مذهب شیعه را برای دشمنی با اسلام و ضربه زدن به اعراب علم کرده و به آن شاخ و برگ دادیم تا به اختلافات سران عرب و اسلام آن دامن زدیم تا با احمدی نژاد های آن زمان مبارزه کنیم بدون آن که بفهمیم مار در آستین خود برای نسل های بعدی می پرورانیم.
امروز هم برای فرار از احمدی نژاد به موسوی پناه می بریم. مگر احمدی نژاد از کجا آمده است؟ آیا غیر از این است که ملت ما تحت تاثیر تبلیغات رژیمی که منفور همگان بود و پس از جنگ و قتل های زنجیره ای به بن بست رسیده بود، به کمک خاتمی و با شعارهای فریبنده، مردم را پای صندوق ها کشید و مردم ۸ سال انتظار معجزه از این امامزاده کشیدند و وقتی از آن ناامید شدند، گول شعارهای توخالی احمدی نژاد را خوردند که می گفت « مگر مشکل ما فقط حجاب زنان است؟ و نان را بر سر سفره ایرانیان خواهم آورد ».
 و امروز موج سبز، بسیاری را «موجی» کرده است و چشم هایشان را خیره ساخته است.
خانه از پای بست ویران است و این سیستم بکلی باید تغییر کند تا ایرانی آباد ساخته شود. اگر زورمان برای آبادی نمی رسد، از این ویران تر نکنیم و به جای تلاش برای انتخاب بهترین ها، فرهنگ گزینش بین بد و بد تر و روحیه تسلیم گرایانه را در جامعه رواج ندهیم و با این کار غیر اصولی خود، به اهداف سیاسی نادرست و غیر مردمی حاکمیت، گردن ننهیم.
نسبت نابجای «منفعل بودن» را به مبارزین راستین کشور که حاضر به شرکت کردن در این انتخابات نیستند و ده ها هزار کشته داده اند و رندان ها و شکنجه ها را متحمل شده اند (خاوران ها شاهد این ادعا است)، ندهیم.

 

شاد و پیروز باشید

انور میرستاری

بروکسل

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما