تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰ فوريه ۲۰۱۷

چراغ انجمن
در رثاى زنده یاد محمد باقر خان صدرا دبیرآزاده انجمن ادبی امیر کبیر
   منوچهر برومند م ب سها 

فروخسبيد خورشيد و شب آمد
زتاريكى  يلى  جان  بر  لب  آمد

فزون شد بدكنشتى هاى ايّام
لبالب شد ز درد و رنجمان جام

به هر دم  جاهلى  بشكست حرمت
دمادم    قاهرى     بنمود     قدرت

جفا افزون شد و بيش آمد از پيش
 ز هر سو زهر خندى كرد بد كيش

نشد  ديگر  مجالِ  گفت وگويى
شنيدن  شعرى از زيبنده  خويى

فروزان چلچراغ انجمن سوخت
لب از گفتار سالار سخن دوخت

ژكيد و ژاله باران ، بست دفتر
دبير انجمن   صدراى    مهتر

نمى گويم  عزيز  انجمن   خفت
جوان  مردى ز ابناى وطن  خفت

ز صدر انجمن صدرای  ما رفت
سخن سنج سخن آرای ما رفت

وطن   را  پاسداری   با هنر   بود
به   عز   مام   میهن   راهبر   بود

به   بستان   ادب     پالیزبانی
به  پالیز  سخن  پاکیزه   جانی

کنون بینم شبستان ادب سرد
ز سردی می کشد مرد ادب درد

همی پرسد چرا  صدرای ما  مرد
چه شد میدان تهی گردید زآن گرد

نبینم  دیگر  آن  فرزانه  اینجا
نبینم   عزم  جزم   روز   هیجا

کجا رفت آن که  رفعت  کیش  می بود
ز صد    گند   دلاور    بیش     می بود

زبان  پارسی را  پاس  می داشت
به باغ شعر شیوا یاس می کاشت

برفت او زین  جهان  فانی   ما  
به  نیکی  نام  نیکش  بانی  ما

گذر کر کرد  زین   پوسیده   سامان
زهجرش   گر غمین  هستیم  و  نالان

چو   او را   جایگه   باغ   بهشت     است
به سوکش  مویه کردن  زشت  زشت  است

کنون  باید  به  یادش  گل   فشانیم
به جایش  اطلس  و  سنبل  نشانیم

           پاریس 16 مارس 2013
        

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست