دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

لانه
فرانتس کافکا
برگردان: مسعود رجب ‌نیا  

 


ساختمان لانه ‌ام را به پایان رسانده ‌ام و به نظر می ‌رسد که کارم با موفقیت توأم بوده است.از بیرون فقط سوراخ بزرگی دیده می ‌شود،اما این سوراخ به هیچ جا نمی ‌رسد برای این ‌که وقتی چند گامی در آن بروید به یک صخرة محکم طبیعی می ‌رسید؛من هیچ ادعا نمی ‌کنم که این خدعه را عمداَ ترتیب داده ‌ام این نیز یکی از کارهای ساختمانی متعدد و بیهوده من است که فقط در پایان کار مصلحت دیدم آنرا به حال خود بگذارم و با خاک پر کنم.درست است که بعضی از خدعه ‌ها که بسیار زیرکانه ترتیب داده شده اند خود به خود دچار شکست می‌ شوند،من به این امر بهتر از هر کس واقفم وهمین جلب ‌نظر کردن یا به وسیلة این سوراخ به طوری ‌که طرف پی ببرد در این پیرامون چیزی جستنی هست خود متضمن خطراتی است اما اگر تصور کنید که من ترسو هستم یا این که لانه ‌ام را برای گریز از خطر می ‌سازم مرا درست نشناخته ‌اید.
در فاصلة چند هزار قدمی زیر یک طبقة خزة نرم و لغزنده مدخل حقیقی لانه‌ ام قرار دارد و می ‌توان گفت که امنیت آن به اندازة امنیت سایر چیزهای این عالمست.با وجود این ممکن است کسی خزه را لگد کند یا آن را کنار بزند و آنگاه لانه ‌ام آشکار شود و هر کس که بخواهد( در نظر داشته باشید که برای چنین کاری استعدادی فوق ‌العاده نیز ضروری است)می ‌تواند به درون آن راه یابد و همه چیز را به کلی نابود سازد.من  این را خوب می ‌دانم و حتی حالا که از سابق خیلی وضعم بهتر است باز کمتر ممکن است که یک ساعت را در کمال آرامش بگذرانم-این یک نقطة تاریک خزه،مرا در معرض خطر قرار می ‌دهد.
در خواب پیوسته یک بینی حریص را می ‌بینم که با اصرار تمام در اطراف آن بو می ‌کشد.به من ایراد می ‌گیرند که چرا در لانه ‌ام را با یک طبقة خاک محکم نکرده و پشت آن را با خاک نرم نگرفته ‌ام تا هر وقت خواستم از لانه بیرون بروم با اندک کوششی موفق شوم- اما این نقشه غیر ممکن است،حزم و مآل ‌اندیشی چنین حکم می ‌کند که من راهی به بیرون داشته باشم که هنگام ضرورت از آن استفاده کنم. اما افسوس که عوامل پرخطر در زندگی بی ‌اندازه زیاد است.همة این امور مستلزم حساب‌ های بسیار پردردسر است و لذت روحی تنها انگیزة برای ادامة آن است.من باید راهی در اختیار داشته باشم که به مجرد آگاهی از خطر به فاصلة یک لحظه از لانه بیرون بروم زیرا با وجود همه زیرکی خویش آیا ممکن نیست که از ناحیه‌ ای غیر منتظره به من حمله بشود؟
آیا وقتی در آخرین اطاق خانه ‌ام در آرامش زندگی  می ‌کنم ممکن نیست دشمن آهسته و دزدانه مشغول کندن نقبی درست به جانب همین محل باشد؟نمی‌ گویم که شامة او قوی ‌تر از شامة من است،شاید همان قدر که من از او بی‌ خبرم او هم از من بی خبر باشد-اما بسیاری از دزدان حریص و طماع بی ‌مقصود در جهتی به کندن زمین دست می ‌زنند-و از آن‌ جا که خانة من بزرگ و پهناور است ممکن است نقب او به یکی از گذرگاه ‌های دوردست آن برخورد کند.شک نیست که من بر او برتری دارم زیرا در خانة خودم هستم و همة سوراخ سنبه‌ های آن را بلد هستم و دزد ممکن است با کمال آسانی شکاری لذیذ برای خود من شود.اما من دیگر دارم رو به پیری می ‌روم مثل دیگران نیرومند نیستم و دشمنانم بی ‌اندازه زیادند.بسیار ممکن است که هنگام فرار از دست یک دشمن در کام دشمنی دیگر بیفتم.همه چیز امکان دارد.به هر‌حال باید مطمئن شوم که در جایی یک راه خروج هست که به آسانی می ‌توان به آن دست یافت و جلو آن باز است و برای فرار تلاش بسیاری لازم نیست چنان ‌که هرگز ممکن نیست( خدا مرا حفظ کند؟) که دندان جانوری را که مرا تعقیب می ‌کند در پهلویم احساس کنم در عین این ‌که با نهایت نومیدی حتی در خاک نرم سرگرم نقب‌زدن هستم .
خطر تنها از جانب دشمنان خارجی نیست حتی در دل خاک هم دشمنانی هستند من خود هرگز آن‌ها را ندیده ‌ام اما در افسانه‌ ها ذکر آن ‌ها آمده است که من باور دارم،این‌ها جانوران درون خاک هستند که شاید افسانه‌ ها هم به خوبی قادر به توصیف آن ‌ها نباشند.حتی آن‌ هایی که شکار این جانوران می ‌شوند نیز به دشواری-ممکن است آن‌ ها را ببینند هم ‌چنان که به طرف شما می ‌آیند صدای پنجه های آن ‌ها را که اسلحة آن ‌هاست در خاک‌ های زیر پای خودتان می ‌شنوید و تا بیایید به خود بجنبید کارتان ساخته است.در این موقع دیگر هیچ فایده ندارد که خود را با خیال این‌ که در خانة خودتان هستید دلداری دهید بلکه در حقیقت شما در خانة آن ‌ها هستید حتی از در خروجی هم نمی توانم از دست آن ‌ها نجات یابم بلکه به احتمال قوی آن در مرا لو می ‌دهد.به هرحال این برای من امیدی است که بدون آن نمی ‌توانم زندگی کنم.به غیر از این در اصلی از گذرگاه‌ های بسیار تنگ و نسبتاَ امن که از آن‌ ها هوای آزاد برای تنفس من به داخل می ‌آید به  بیرون راه دارم. این راه‌ ها کار موش های صحرایی است من از آن ‌ها استفادة زیرکانه ‌ای کرده‌ ام و آن‌ ها را مبدل به قسمتی از لانة خویش ساخته ‌ام .
این راه‌ ها به من امکان احساس بوی اشیاء را از دور می ‌دهند و این خود وسیله ‌ای است برای محافظت من- هم‌ چنین همه‌ گونه جانوران ریز از آن‌ جا به داخل می ‌آیند و من آن ‌ها را می ‌بلعم. به این ترتیب بدون بیرون رفتن از لانه ‌ام مقداری شکار زیرزمینی می ‌گیرم که برای گذرانیدن معاشم کافی است و این خود موهبتی بزرگ است، اما بهترین خاصیت خانة من خاموشی و سکوت آن است گو این ‌که این آرامش ظاهری است در هر آن ممکن است این سکوت شکسته شود و همه چیز نابود گردد. فعلاَ که خاموشی برقرار است ساعت ‌ها می ‌توانم از دالان‌ ها و گذرگاه‌ های لانه ‌ام بگذرم و جز صدای حرکت بعضی جانوران که بی ‌درنگ آن ‌ها را در میان دندان ‌هایم جای می ‌دهم و خاموششان می ‌سازم با ریزش خاک که توجه  مرا به لزوم تعمیر جلب می‌ کند چیزی نشنوم .
رایحة جنگل به درون راه می ‌جوید جای من در اینجا هم گرم است و هم خنک، بعضی اوقات  دراز می ‌کشم و در دالان‌ ها با خوشی کامل غلت می ‌زنم.وقتی که پاییز می ‌آید داشتن لانه ‌ای مثل لانة من با سرپوش برای سال‌خوردگان نعمتی بزرگ است در فاصله هر صد یارد محوطه‌ های گردی ساخته ‌ام. در این فضاها می‌ توانم خودم را جمع کنم و در نهایت آسایش بخوابم در این جاها خواب شیرینی که نشانة رضایت خاطر و نیل به آرزوها است به من دست می ‌دهد زیرا حس می‌ کنم که صاحب خانه ‌ای هستم.
نمی ‌دانم که این عادتی است که از گذشته در من به جای مانده است با آن‌ که خطرات این خانه هم حتی آن ‌قدر زیاد است که مرا از خواب شیرین باز می ‌دارد زیرا که هر چند گاه ناگهان از خواب خوش می ‌پرم و به خاموشی و سکوتی که شب و روز در این‌جا حکم ‌فرماست گوش می ‌دهم. لبخندی از رضایت می‌ زنم و آن ‌گاه با عضلات سست به خواب شیرین ‌تری فرو می ‌روم. بیچاره افراد بی‌ خانمان و سرگردانی که در راه‌ ها و جنگل ‌ها برای گرم کردن خود به میان انبوه برگ‌ ها فرو می ‌روند یا به میان لانة رفقای خود پناه می ‌برند و پیوسته در معرض بلیات ارضی و سماوی هستند من در این‌جا در اطاقی که از هر جهت امن است خفته ‌ام. در لانة من بیش از پنجاه تا از این اطاق‌ ها هست و هر چقدر که بخواهم در حالتی بین چرت و خواب آسوده می‌ گذرانم .
تقریباَ در وسط لانه در محلی که با دقت جهت پناه بردن به آن ‌جا به هنگام خطر فوق ‌العاده ناشی از محاصره و احتمالاَ تعقیب فوری اختیار شده است دژ مستحکم قرار دارد،در ضمن آن‌ که بقیه لانه بیشتر  حاصل فعالیت شدید فکری است تا کوشش بدنی این دژ مستحکم نتیجه نهایت کوشش و رنج فراوان تمام اعضای بدن من است.چند بار در نومیدی معلول خستگی فوق ‌العاده نزدیک بود که به کلی دست از کار بردارم خود را به گوشه ‌ای می ‌افکندم و نفس‌زنان لانه را به باد ناسزا می ‌گرفتم و خود را کشان ‌کشان از لانه بیرون می ‌بردم و لانه را در معرض دید همه می ‌گذاشتم،انجام دادن این کار برایم ممکن بود زیرا دیگر خیال بازگشتن به آن را نداشتم تا آن ‌که سرانجام پس از ساعت ‌ها و روزها توبه‌ کنان بازمی ‌گشتم و وقتی می ‌دیدم  که لانه دست ‌نخورده مانده است می ‌توانستم تقریباَ صدای خود را برای دعای شکر‌گذاری بلند کنم و در خوشحالی و دل ‌گرمی باز به کار خویشتن می ‌پرداختم .
رنج‌ های من در ساختمان دژ مستحکم مرکزی بیشتر می ‌شد و غیر ضروری به نظر می ‌رسد(غیر ضروری از این جهت که لانه هیچ سود واقعی از آن رنج‌ ها نمی ‌برد)برای آن‌ که در آن مکانی که طبق محاسبات من باید دژ مستحکم بنا گردد  خاک خیلی شل و شن ‌دار بود و بایستی کوبیده می ‌شد و به صورت مواد محکمی درمی‌ آمد تا دیواری جهت اطاق زیبای آن بشود.اما برای چنین کاری تنها افزاری که در اختیار دارم پیشانی ‌ام است، لذا ناچار بودم که شب و روز هزارها هزارها بار پیشانی ‌ام را به شدت به زمین بکوبم و وقتی که خون از آن جاری می ‌شد خوش ‌وقت می ‌شدم زیرا این علامت آن بود که دیوارها دارند محکم می ‌شوند چنان ‌که به این ترتیب همه باید تصدیق کنند که ساختمان دژ مستحکم مرکزی لانه ‌ام برای من بسیار گران تمام شد.
در این دژ مستحکم همه زاد و توشة خود را و آن ‌چه بیش از نیاز روزانه که در لانه شکار می ‌کردم یا از شکار بیرون لانه به دستم می ‌رسید جمع می ‌کردم و بر روی هم می ‌انباشتم.این محل چنان وسیع است که خوراک نصف سال من هم نمی ‌تواند آن را پر کند.و در نتیجه می ‌توانم انبارهای خود را تقسیم‌ بندی کنم و در میان آن ها راه بروم و با آن ‌ها بازی کنم و از تماشای فراوانی و رایحة گوناگون آن لذت ببرم. این کار که تمام شد می ‌توانم همواره طبق آن محاسبات خودم را تنظیم کنم و نقشه‌ های شکارهای آینده را با در نظر‌گرفتن  فصل سال طرح کنم. گاهی اتفاق می ‌افتد که چنان- ذخیرة فراوانی در اختیار دارم که از سیری دست به جانورانی که در لانه‌ ام به هر سو می ‌دوند نمی‌زنم.گو این‌که  این عمل مقرون به عقل نیست.
توجه همیشگی من به امور دفاعی مستلزم آن است که غالباَ در نظریاتم نسبت به چگونگی ساختمان لانه ‌ام تغییرات و اصلاحاتی( البته به میزان جزیی)بدهم.در این موارد گاهی به نظرم دژ را پایگاهی اساسی دفاع قرار دادن متضمن مخاطراتی می ‌رسد.شاخه‌ ها و شعبه ‌های لانه ‌ام امکانات بسیاری در برابر من می ‌گذارد.
و به نظرم چنین می ‌رسد که بهتر است ذخیرة خود را پراکنده سازم و در اطاق ‌های کوچکتری قرار دهم. لذا از هر سه اطاق یکی را برای انبار ذخیره یا از چهار اطاق یکی را برای انبار مرکزی و از دو اطاق یکی را برای انبار خوراک اضافی و امثال آن در نظر می ‌گیرم.یا آن ‌که از بعضی از دالان‌ ها به کلی چشم می ‌پوشم و در آن‌ ها هیچ خوراکی ذخیره نمی‌ کنم تا هر دشمنی که به آن‌ جا رسید بوی خوراک را نشنود یا آن ‌که معدودی از اطاق ‌ها را به نسبت فاصله از در خروجی کاملاَ به طور تصادفی انتخاب می ‌کنم هر یک از این نقشه‌ های جدید متضمن کارهای سنگین است. باید ابتدا محاسبه کنم و آن ‌گاه انبارهایم را به مکان ‌های جدید انتقال دهم، درست است که این کار را در هنگام استراحت و بدون شتاب می‌ کنم و البته واضح است که به دندان گرفتن و بردن چنین خوراک های خوبی و دراز کشیدن به میل خویش و از همه بهتر گاهی گاز کوچکی هم به آن ‌ها زدن نامطبوع نیست اما وقتی ناگهان از خواب بیدار شدید و به این حقیقت برخوردید که ترتیب فعلی انبار به کلی غلط است ممکن است که خطرات بزرگی به‌ بارآورد و احساس کنید که باید بدون توجه  به خستگی و به میل شدیدی  که به خواب دارید آن‌ را اصلاح کنید آن احساس چندان مطبوع نیست.در چنین موقعی است که من شتاب می‌کنم و می ‌دوم.در نتیجه هیچ فرصتی برای محاسبه ندارم.زیرا که من در آتش اشتیاق انجام نقشة کاملاَ جدید و رضایت ‌بخش خویش می ‌سوزم.هرچه دم دهانم می ‌آید به دندان می ‌گیرم و با شتاب آن را می ‌کشم و آه‌ کشان و ناله کنان و افتان و خیزان پیش می ‌روم و هیچ چیز جلوی مرا نمی ‌تواند بگیرد تا یک تغییر کلی و ظاهراَ خطرناک در من به وجود آید و بیداری کامل کم ‌کم مرا هشیار کند.به سختی می ‌توانم شتاب آمیخته با ترس خود را درک کنم.آن‌گاه در آرامش عمیق خانه ‌ام که خودم آن را دست ‌خوش پریشانی ساخته ‌ام نفس راحتی می ‌کشم و به آسایشگاه خود می ‌روم و بی ‌درنگ در نتیجة این خستگی تازه بار دیگر به خواب می ‌روم و به هنگام برخاستن می ‌بینم که از دهانم مثلاَ موشی آویزان است که گواه رنج‌ های شب پیشین من است ولی اینک چون خواب و خیال به‌ نظر می ‌رسد.آن‌گاه بار دیگر به ‌نظر چنین می ‌رسد که بهترین نقشه همانا گردآوری همة ذخیره خوراک در یک مکان است. انبار کردن در اطاق ‌های کوچک چه نتیجه دارد؟به هرحال من  چقدر خوراک می ‌توانم در آن ‌ها ذخیره کنم؟
آن ‌چه در آن ‌جاها می‌ گذارم راه را بند می ‌آورد و به هنگام گریز از دست دشمن به جای کمک مانع راه من می ‌شود.در عین‌ حال که این کار احمقانه است ولی باز حقیقتی است که شخص نتواند کلیة ذخایر خوراک خود را ببیند و نتواند در یک نگاه آن را برآورد کند به غرور ذاتی او لطمه وارد می ‌شود.از این گذشته  آیا در هنگام تقسیم خوراک‌ هایم در میان انبارهای مختلف بسیاری از آن نابود نمی ‌شود؟من که نمی‌ توانم دائماَ در همه دالان ‌های لانه ‌ام در گردش باشم و چهار راه‌ ها را مراقبت کنم که همه چیز مرتب و منظم باشد. فکر تقسیم و توزیع انبارها و ذخایر البته بسیار خوبست در صورتی ‌که از دژ مستحکم من چند تای دیگر هم وجود می ‌داشت! راستی، اما کی حاضر است آن ‌ها را بسازد؟ به هرحال  اکنون دیگر دیر شده  و نمی ‌شود آن را در نقشه اساسی لانه ‌ام گنجاند.اما باید اذعان کنم که این خودش نقص و عیب لانة من است و همیشه این نقص و عیب است که از هر چیز فقط یک نمونه موجود باشد، و اعتراف می ‌کنم که در تمام مدتی که سرگرم ساختمان لانه ‌ام بودم احساس مبهمی شبیه یک الهام همواره فکرم را تحریک می ‌کرد که باید و چند دژ محکم بسازم. این فکر مبهم بود اما اگر آن را می ‌پذیرفتم آشکار و صریح می ‌شد.به آن وقعی نگذاشتم و احساس می ‌کردم که برای انجام چنین کار بزرگی خیلی ناتوان هستم و حتی چنان ضعیف بودم که از تصور لزوم آن نیز عاجز بودم. خویشتن را با امید اینکه ساختمانی که در موارد دیگر مناسب به نظر نرسد درمورد وضع خاص و استثنایی کافی است قانع می ‌کردم شاید دست تقدیر خواستار حفظ پیشانی ‌ام بود که تنها وسیله کار من به‌ شمار می ‌رفت.بدین نحو من فقط یک دژ محکم دارم. اما ترس مبهم این ‌که تنها یکی کافی نیست ناپدید شده است.گو این‌ که آن فکر صحیح باشد اما من باید خویشتن را با داشتن یک اطاق بزرگ راضی کنم اطاق ‌های کوچک جای آن اطاق بزرگ را نمی ‌تواند بگیرد و لذا وقتی که این اعتقاد در من قوت گرفت بار دیگر شروع به حمل همة ذخایر خویش به دژ مستحکم می ‌کنم تا مدتی از این‌ که همه  دالان ‌ها و اطاق ‌ها خالی است و ذخیرة موجودی من در دژ مستحکم انباشته می‌ گردد و از آن روایح مختلف جان‌ فزا به اطراف پراکنده می ‌شود که هر یک از آن‌ ها کافی است مرا به نوعی خوش ‌حال کند و هر یک از آن ‌ها را می ‌توانم حتی در مسافت دوری از دورترین دالان ‌ها تشخیص دهم احساس راحت و آسایش خاطر می ‌کنم.آن‌ گاه دوران ‌های خوش بخصوصی را می ‌گذرانم که در آن اوقات خواب ‌گاهم را مرتباَ عوض می ‌کنم و همواره به تدریج خود را به مرکز نزدیک ‌تر می ‌کنم و بیشتر در بوهای عمیق و مخلوط فرو می ‌روم تا آن که دیگر نمی ‌توانم خودداری کنم. یک شب به داخل دژ مستحکم  می ‌تازم و خویشتن را با حرص تمام به روی ذخیره خویش می ‌اندازم و از بهترین لقمه‌ هایی که بتوانم نصیب می ‌گیرم و شکم خوراکی می ‌کنم تا آن ‌جا که دیگر تا گلو از طعام پر می ‌شوم. ساعات خوش ولی خطرناکی را می ‌گذرانم.زیرا هر کس که راهش را بلد باشد می ‌تواند به آسانی و بدون این ‌که هیچ خطری متوجه او ‌شود مرا نابود سازد.
در این مورد هم فقدان انبار بزرگ دومی یا سومی به ضرر من تمام می ‌شود چون که وجود یک انبوه بزرگ خوراک است که مرا چنین فریفته و از خود بی ‌خود می ‌سازد.کوشش می ‌کنم که خود را در برابر این وسوسه خطرناک حفظ و از آن دوری کنم.پخش کردن ذخیره‌ام در انبارهای متعدد یکی از این تدابیر است.بدبختانه این نیز مثل تدابیر دیگر موجب حرص و ولع بیشتر می ‌شود تا آن ‌که به کلی چشم خودم کور می ‌شود و بالنتیجه همة نقشه‌ های دفاعی مربوط به این امر را تغییر می ‌دهم .
برای آن ‌که بار دیگر آرامش خاطرم را بازیابم به بازرسی لانه می ‌پردازم و پس  از آن ‌که اصلاحات به عمل آمد غالباَ دست از کار برمیدارم گو این‌ که فقط برای مدت کوتاهی باشد.در چنین مواردی دشواری دست کشیدن از آن برای مدت زیاد ناهنجار است و حتی خودم لزوم نیازمندی چنین گردش ‌های کوتاه را صریحاَ درک می ‌کنم.با متانت مخصوصی به در خروج نزدیک می ‌شوم.در مدت اقامتم در لانه از نزدیک شدن به آن خودداری می ‌کنم و حتی به دالان پیچ درپیچی که به آن در منتهی می ‌شود نمی ‌روم.وانگهی رفتن به آن‌ جا کار آسانی نیست برای‌ این ‌که در آن‌ جا یک رشته دالان‌ های پیچ درپیچ باریک تعبیه کرده ‌ام.از آن ‌جا بود که من شروع به کار ساختمان کردم و هیچ امیدی به تمام کردن کار طبق نقشة خودم نداشتم.آن‌ وقت کار را نیمه جدی گرفتم و در ایجاد دالان ‌‌های پیچ در پیچ سردرگم در آن محل که به نظرم تاج لانة من بود لذت می ‌بردم.اما امروز که با انصاف بیشتری قضاوت می ‌کنم به نظرم این هنرنمایی عمل بیهوده ‌ای می ‌رسد که با این ‌که از لحاظ تصور بسیار عالی است باز متناسب سایر اجزاء لانه ‌ام نیست.در آن روزگار با خود می‌ گفتم که این در اصلی لانه ‌ام است و با لحن تمسخر‌آمیز دشمنان نامریی خود را مخاطب قرار می‌ دادم و آن ها را در خیال می ‌دیدم که در میان دالان ‌های پرپیچ و خم گرفتار شده ‌اند معهذا این قسمت درواقع ظاهرسازی بیهوده ‌ای بیش نیست و به دشواری می ‌تواند در برابر یک حملة  شدید یا حملات دشمنی که برای  نجات جان خود تلاش می ‌کند تاب بیاورد.آیا لازمست که این قسمت از لانه‌ ام را تجدید ساختمان کنم؟ اینک که اتخاذ این تصمیم را به تأخیر می ‌اندازم و احتمالاَ دالان پرپیچ و خم نیز کماکان به جای خواهد ماند.کار بسیار دشواری است که در پیش دارم.این کار متضمن بزرگ‌ ترین خطراتی است که بتوان تصور کرد .
هنگامی‌ که به ساختمان این لانه دست زدم نسبتاَ آرامش خاطری داشتم و خطرات آن از سایر خطرات بیشتر نبود اما پیش گرفتن چنین کاری اینک برابر با جلب توجه عموم است وانگهی چنین کاری امروزه غیر ممکن است.من از داشتن چنین لانه ‌ای خوشوقتم و هنوز به این کامیابی خود دل بسته‌ام اگر هم حملة شدیدی صورت گیرد آیا هیچ طرحی برای در ورودی وجود دارد که بتواند مرا نجات بخشد؟مدخل لانه ممکن است کسی را فریب دهد و او را گمراه کند و متهاجم را به نهایت پریشان‌ حال سازد و همین مدخل فعلی هم از عهدة همة این‌ ها به آسانی برمی ‌آید اما یک حملة شدید واقعی را باید با بسیج آنی همة منابع موجود در لانه و همة نیروهای جسمی و روحی که امری بدیهی‌ است رفع کرد،لذا مدخل را می‌ توان همان ‌گونه که هست به حال خود گذاشت.لانه به قدری نقایص غیرقابل احتراز ناشی از وضع طبیعی زمین دارد که این تنها نقص را که مسئول آن خود من بوده ‌ام و پس از وقوع حادثه ‌ای آن را رسماَ می ‌پذیرم در قبال آن ناچیز است.با وجود این‌ من به این موضوع اذعان دارم که این غفلت گاه‌ گاهی بلکه پیوسته مرا پریشان می ‌سازد علت این ‌که در هنگام گردش معمولی خویش از رفتن به سوی این قسمت خودداری می‌ کنم برای آن است که منظرة آن برای من دردناک است به این علت که نمی ‌خواهم همواره نقصی را که در خانه ‌ام هست به خاطر آورم گو این ‌که این نقص آنی از ذهنم دور نیست و مرا رنجه می ‌‌دارد.بگذار این نقص در ورودی هم ‌چنان بجای بماند. دست ‌کم می‌ توانم تا آن ‌جا که ممکن است از نگاه کردن به آن خودداری کنم.هرگاه فقط به سوی در ورودی گام بردارم حتی اگر چند دالان و اطاق فاصله درمیان باشد باز خویشتن را در خطری بزرگ می ‌بینم که پنداری موهایم دارد کم می ‌شود و در یک لحظه ممکن است همة آن ‌ها بریزد و مرا برهنه و لرزان در معرض چنگال ‌های دشمن بجای گذارد.آری تصور در ورودی مرا به این حال می ‌اندازد حتی راه پیچ در پیچی که به آن منتهی می‌ شود مرا از همه بیشتر پریشان خاطر می ‌سازد. گاهی در خواب می ‌بینم که آن‌ را تجدید ساختمان کرده‌ ام و به کلی و به سرعت در عرض یک شب  با نیروی فوق ‌العاده ‌ای تغییر داده ‌ام به طوری که هیچ کس متوجه آن نمی ‌شود و دیگر غیر قابل تسخیر شده است.آن شب ‌هایی که چنین خواب‌ هایی می ‌بینم شیرین ‌ترین شب ‌های عمر من است و چون برمی‌ خیزم هنوز اشک شادمانی و فراغت خاطر بر روی ریش من می درخشد.به این ترتیب باید هر وقت از لانه بیرون می ‌روم از شبکة سردرگم جان ‌آزاری که حاصل دسترنج خود من است بگذرم و جسماَ و روحاَ عذاب بکشم و شکنجه ببینم و هرگاه که اتفاقاَ لحظه ‌ای در پیچ و خم آن گم می ‌شوم سخت پریشان و فوق ‌العاده ملول می ‌گردم و کار دست‌ های من هنوز بهترین گواه قابلیت آن است چنان ‌که مدت‌ هاست به این عقیده باقی هستم.آن ‌گاه خویشتن را در زیر پوشش می ‌یابم .
خزه از مدت‌ ها پیش دست نخورده مانده است زیرا من دیر به دیر از لانه بیرون می ‌آیم و اینک فقط یک فشار جزیی سر من کافی است که به دنیای بیرون برسم تا مدت ‌ها جرأت نمی ‌کنم  که آن فشار اندک را بیاورم و اگر به خاطر آن نبود که ناچار بودم یک بار دیگر از دالان ‌های پر پیچ و خم بگذرم بیرون نمی ‌آمدم و باز برمی ‌گشتم.حالا فکر کنید لانه ‌ات از هر جهت در امان است و به بیرون نیازی نداری در صلح و آرامش هستی و جای تو گرم است و غذای کافی داری و آقا و سرور منحصر همة دالان ها و اطاق ‌های آن هستی اینک  حاضری از همة این ‌ها نه تنها چشم بپوشی بلکه آن ‌جا را رها کنی و در دل این آرزو را می ‌پزی که بی شک آن را بازیابی و با وجود این آیا این امری خطرناک نیست و بسیار خطرناک نیست؟آیا هیچ دلیلی منطقی برای این کار در دست داری؟ خیر برای چنین کارهایی هیچ دلیل منطقی وجود ندارد با وجود این باز هم در تله را برمی ‌دارم و به بیرون می ‌روم و آن را به جای  اول بازمی‌ آورم و از آن محل پرخاطره خود را به سرعت دور می ‌سازم .
با این همه واقعاَ آزاد نیستم درست است که دیگر در دالان‌ های تنگ محصور نیستم و بلکه در جنگل پهناور جولان می ‌زنم و احساس نیروی جدیدی در تن خود می ‌کنم که حتی در دژ بزرگ آن اگرچه ده برابر وسعت حقیقی آن وسعت می ‌داشت امکان چنین احساسی در میان نبود،خوراک هم در این بالا بهتر است گو این ‌که شکار مشکل ‌تر است و کامیابی کمتر،اما نتایج آن از هر لحاظ گران ‌بهاتر است من این‌ ها را انکار نمی ‌کنم من قدر آن را می ‌دانم و از آن مثل بیشتر جانوران استفادة حتی کامل ‌تری برای این ‌که مثل یک ولگرد جهت وقت گذراندن و بازی  یا از شدت استیصال شکار نمی ‌کنم بلکه با آرامش خیال و با حساب درست به کار می ‌پردازم .
من هم‌ چنین برای ابد محکوم به این زندگی آزاد نیستم زیرا می ‌دانم که عمر من محدود است و نمی ‌توانم جاودان در این ‌جا به شکار بپردازم و هرگاه که ازین زندگی خسته شدم و خواستم از آن دست بکشم قدرتی هست که نمی ‌توانم دعوت آن را اجابت نکنم و به سویش نروم لذا می‌ توانم وقت خود را در این ‌جا کاملاَ فارغ‌ البال و در نهایت خوشی بگذرانم یا بهتر بگویم بایستی بتوانم ولی درواقع نمی‌ توانم لانه ‌ام خیلی  فکر مرا مشغول می ‌دارد.من از در ورودی آن به سرعت می‌ گریزم.اما بار دیگر زود به آن ‌جا می ‌شتابم .
یک پناهگاه مخفی خوب جستجو می‌ کنم و اینک از بیرون شب و روز مراقب مدخل لانه‌ ام هستم.اگر می ‌خواهید،مرا دیوانه بخوانید،اما این عمل به من لذت و خوشی بی ‌پایان می ‌دهد درین مواقع وضع چنان است که گویی من کمتر به خانه ‌ام توجه دارم تا به خوابیدنم و لذت بردن از خواب عمیق و در عین ‌حال با نهایت دقت مراقب خودم هستم.خوش ‌بختانه می‌ توانم شبح‌ هایی را که شب‌ ها در خواب با ضعف و بیچارگی با آن ‌ها روبرو می ‌شوم در هنگام بیداری با خاطری آرام مورد تجزیه و قضاوت قرار دهم.عجیب‌ آن ‌که درمی‌ یابم که آن ‌چنان ‌که تصور می ‌کنم وضع من بد نیست و شاید پس از بازگشتن به لانه‌ ام نیز همین ‌طور فکر کنم.درین مورد( شاید در موارد دیگر هم صدق کند اما درین مورد مخصوصاَ )این گردش‌ های من به راستی غیرقابل اجتناب هستند.با آن‌ که در لانه ‌ام را در یک محل دورافتاده گذاشته‌ ام باز هم اگر کسی یک هفته مراقبت کند به این نتیجه می ‌رسد که آمد و رفت در آن ‌جا بسیار است.اما بی ‌شک بهتر است که در لانه در محل پر رفت و آمدی باشد که سرعت آمد و رفت به کسی مجال دقت ندهد تا آن ‌که در محل دورافتاده ‌ای باشد که اولین رونده آن را با کنجکاوی  و سر فرصت کشف کند.در جای پرآمد و رفت دشمنان بسیارند و همدستان و مددکاران آن ‌ها هم زیادند،اما این‌ ها با هم پیکار می‌ کنند و در جنگ و گریز به سرعت از جلوی در لانه می ‌گذرند، بدون آن‌ که متوجه آن بشوند.در همه مدت مراقبت کسی را ندیدم که با کنجکاوی عقب در لانة من بگردد که این هم به نفع من و هم به نفع اوست زیرا که در آن حال تشویشی که از لانه دارم بی ‌درنگ و بدون تأمل به گلویش می ‌پریدم.درست است که بعضی از مزاحمان چنانند که من هیچ جرأت نزدیک شدن به آن ‌ها را ندارم و به مجرد آن ‌که احساس کردم و بو بردم که یکی از آن ‌ها از دور می ‌آید می‌ گریزم و نمی‌ توانم با قطع و یقین راجع به قصد آن ‌ها به لانه ‌ام قضاوت کنم،اما دست ‌کم با اطمینان می ‌توانم بگویم که وقتی بلافاصله به در لانه ‌ام بازمی ‌گردم از آن ‌ها اثری نمی ‌بینم و در لانه ‌ام را هم دست ‌نخورده می ‌یابم.گاهی تصور می ‌کنم که دنیا دیگر با من سر دشمنی ندارد و خصومت آن یا قطع شده یا تسکین یافته است یا استواری لانه مرا از پیکارهای نابودکنندة گذشته بی ‌نیاز ساخته است.این لانه شاید از بسیاری جهات و موارد مرا از خطر حفظ کرده.در عین این‌ که من در داخل بودم و هیچ خبری نداشتم .
این تصور گاهی چنان مرا تحت تأثیر قرار داده است که به اندیشة کودکانة بازنگشتن به لانه و اقامت  دائمی در مدخل آن و نگهبانی آن و نگاه خیرة دائمی به آن افتاده ‌ام و در این امور لذت و خوشی دل خویش را جسته ‌ام که اگر توی لانه بودم چقدر محفوظ بودم.بله آدم از خواب‌ های خوش کودکانه زود بیدار می ‌شود.این حفاظی که من از بیرون بدان می ‌نگرم تا چه مقدار واقعیت دارد؟آیا جرأت دارم که خطری را که توی لانه هست بر اساس مشاهدات خودم از بیرون بسنجم؟آیا دشمنان می ‌توانند به وجود من به هنگامی که در لانه نیستم پی ببرند؟بی ‌شک تا حدودی از وجود من آگاه هستند،اما نه آگاهی کامل.آیا همان آگاهی کامل خود تعریف حقیقی خطر نیست؟لذا تجربیاتی که من در نظر دارم تجربیاتی ناقص هستند و فقط به خاطر رفع ترس من اقامه شده ‌اند که امنیت دروغین در فکر ایجاد کنند و مرا در برابر خطرات عظیم بی ‌پناه بگذارند نه آن‌ چنان‌ که تصور می‌ کردم در خواب مراقب خودم نبودم. زیرا من می ‌خوابیدم و دشمن نابود‌کننده بیدار بود.شاید او یکی از آن‌ هاست که از در ورودی بی ‌آن ‌که توجهی به آن داشته باشد می ‌روند و مثل خود من فقط می‌خواهند بدانند که در دست‌ نخورده است و در غیاب صاحب ‌خانه می ‌توانند در آن رخنه کنند،یا این ‌که می ‌دانند که صاحب‌ خانه در آن‌ جا نیست می ‌دانند که او بی ‌خبر از همه جا در میان بوته‌ ها خوابیده است و من از آن کمین ‌گاه خود بیرون می ‌آیم و فکر می ‌کنم که به قدر کافی در بیرون لانه مانده ‌ام.دیگر در خارج چیزی نیست که پندی به من بیاموزد.آرزو می کنم که با عالم بیرون خداحافظی کنم و به لانه ‌ام بروم و دیگر باز نگردم و بگذارم هرچه پیش آید خوش آید شعار من باشد و دیگر  دست از این نگهبانی بیهوده بردارم.اما پس از آن ‌که مدتی آن‌ چه در پیرامون لانه می گذرد زیر نظر گرفتم متوجه می‌ شوم که قادر به گرفتن تصمیم قطعی برای پایین رفتن به داخل لانه ‌ام نیستم که ممکن است این حرکت من جلب توجه دشمن را بکند و پس از بستن در ندانم در پشت سر من و در بیرون لانه چه می‌ گذرد .
از یک شب طوفانی استفاده می ‌کنم و با شتاب غنایم خویش را گردآوری می‌ کنم.مثل این‌ که کار من با موفقیت همراه بوده اما این ‌که این عمل واقعاَ با موفقیت قرین بوده وقتی معلوم می ‌شود که به داخل لانه رفته باشم. ممکن است موقعی به آن پی ببرم که خیلی دیر شده باشد.
لذا دست از این قصه برمی ‌دارم و داخل لانه نمی ‌شوم.یک لانه آزمایشی دیگری به قد خودم می‌ سازم که البته از مدخل حقیقی لانه سابق خیلی دور است و در آن‌ را با خزه می ‌پوشانم.به آن سوراخ می ‌روم و در آن را از پشت می ‌بندم و ساعت‌ های متوالی گوش به زنگ می ‌نشینم.سپس خزه‌ ها را به کنار می‌ زنم و بیرون می ‌آیم مشاهداتم را خلاصه می ‌کنم اما این مشاهدات بسیار ناجورست و خوب و بد دارد.هیچ ‌گاه نتوانسته ‌ام اصل عمومی و یا روش مطمئنی برای فرو رفتن به لانة سابق بیابم.در نتیجه هنوز نتوانسته ‌ام تصمیم قطعی برای رفتن به لانه بگیرم و لزوم انجام آن مرا به تنگ آورده است.تقریباَ به این نتیجه رسیده ‌ام که نزدیک است تصمیم بگیرم که به نقاط دوردست بروم و همان زندگی راحت سابقم را از سر بگیرم که در آن هیچ تأمین نبود و یک سلسله خطر پی ‌در پی مرا تهدید می ‌کرد و به همین علت هم خطرات کوچک را نمی ‌دیدم .
اما شک نیست که چنین تصمیمی جز حماقت صرف چیزی نیست و معلول زندگی در محیط آزاد بی ‌تعقل است.این لانه هنوز هم مال منست و فقط باید یک گام بردارم و در امنیت به زندگی ادامه دهم. همة تردیدها را کنار می ‌گذارم و در روز روشن به جلوی آن می ‌روم و مصمم هستم که خزه را از جلو آن بردارم.اما به انجام دادن آن قادر نیستم و با شتاب خویشتن را عمداَ به میان بتة خاری می‌ افکنم،تا خود را تنبیه کرده باشم.تنبیه برای کیفر گناهی که خودم از آن آگاهی ندارم.سرانجام در آخرین لحظه ناچار می ‌پذیرم که کار درستی کرده ‌ام و رفتن به داخل لانه و ترک گفتن چیزهایی که بسیار دوست دارم حتی برای یک مدت کوتاه و گذاشتن آن ‌ها در دسترس دشمنانم که در کمین و روی درختان و در هوا هستند،غیر ممکن است.ضمناَ خطر هم امری تصوری و تخیلی نیست بلکه بسیار واقعیت دارد .
لازم نیست که دشمن بخصوصی در کمین من باشد،بلکه ممکن است که موجود یا حیوان کوچک تنفر‌انگیزی به خاطر کنجکاوی و فضولی در تعقیب من باشد و این کنجکاوی او موجب جلب افکار جهانیان به سوی من گردد،از این بدتر این ‌که کسی از هم جنسان من که در صدد است لانه ‌ای را که در ساختن آن رنج نبرده است تصاحب کند در دنبال من باشد.اگر او همین الان برسد و اگر او در نتیجة حرص ناپسندش در لانة مرا پیدا کند و به آن بپردازد و شروع به برداشتن خزه از جلوی آن بکند و اگر او واقعاَ موفق شود که به جای من در آن بلولد تا جایی که به مرکز آن برسد اگر همة این امور روی می ‌داد احتیاط را به کلی به یک سو می ‌نهادم و از فرط خشم بر روی  او می ‌پریدم و او را گاز می ‌گرفتم و گوش ‌هایش را از استخوان ‌هایش می‌ کندم،او را می ‌کشتم و خونش را سرمی ‌کشیدم و جسدش را در میان غنایم و ذخیرة انبارم می ‌افکندم،اما از همة این ‌ها مهم ‌تر این ‌که با این عمل بار دیگر به داخل لانه ‌ام راه یافته بودم .
دلم چنان مشتاق رفتن به لانه است که حاضرم همان راه‌ های پر پیچ و خم و بغرنج را نیز درود بگویم اما باز هم اول کاری که می ‌کنم این است که آن پردة خزه را پایین می ‌اندازم  و تا پایان عمر در پشت آن در آرامش به سر می ‌برم.اما کسی نمی ‌آید و هم ‌چنان تنها به حال خودم باقی هستم.از آن ‌جا که همواره دشواری کارم مرا رنج می ‌دهد،ترسم خیلی کم شده است و اینک دیگر گویی هیچ از نزدیک شدن به در لانه نمی ‌هراسم و هم‌ چنان در پیرامون آن می ‌گردم که پنداری دشمنی هستم در صدد یافتن موقعیتی برای دست ‌برد به آن.اگر کسی را داشتم که می ‌توانستم به او اعتماد کنم و او را به جای خودم برای نگهبانی می ‌گذاشتم آن‌ گاه می ‌توانستم در نهایت آرامش خیال داخل شوم،با آن فرد قابل اعتماد قراری می‌ گذاشتم که در غیاب من امور را با نهایت توجه زیر نظر بگیرد و تا مدت طولانی  بسیار بعد از آن که به داخل لانه رفتم همة جوانب را مراقبت کند و اگر علامتی از خطر دید ضرباتی به پردة در خزه بزند و اگر چیزی ندید که البته لازم به چنین کاری نیست.با این کار دیگر ترس من به کلی ناپدید می‌شود و از آن اثری به جای نمی ‌ماند،ولی آیا آن فرد مورد اطمینانم از من هیچ عوض نمی ‌خواهد اقلاَ نمی‌ خواهد که من لانه ‌ام را به او نشان بدهم؟همین نشان دادن لانه ‌ام به بیگانه و آزاد گذاشتن او در آن برای من نهایت رنج و عذاب است.من آن را برای خودم ساخته ‌ام نه برای تماشای دیگران.در آن ‌وقت است که گمان می ‌کنم خواهش او را رد کنم.با آن ‌که او تنها کسی بود که به من امکان راه یافتن به لانه را داد باز هم حاضر نیستم چنین عملی را بکنم برای این ‌که یا باید بگذارم او تنها برود که اصلاَ تصور آن را هم نمی ‌توانم بکنم یا آن ‌که با هم برویم که آن امتیازی که می‌ خواهم،یعنی آن‌ که او در غیبت من مراقب باشد از میان می‌رود.در حقیقت هم چگونه می ‌توانم به او اعتماد کنم؟آیا به کسی که مدت ‌ها زیر نظر من است یا کسی که از نظر من غایب است و پرده ‌ای از خزه بین ما حایل است می ‌توان یکسان اعتماد کرد؟
به آسانی می ‌توان به کسی که تحت نظر شماست یا کسی که ممکن است هر لحظه تحت نظر شما قرار گیرد اعتماد کرد.حتی ممکن است به کسی که از شما دور است اعتماد کنید اما اعتماد کردن  به کسی که در بیرون لانه است در حالی ‌که خود شما در داخل لانه هستید( یعنی در جهانی دیگر)به نظر من غیر ممکن است.اما چنین ملاحظاتی اصلاَ لازم نیست.همین قدر تصور کنید که در حین رفتن به داخل لانه یا پس از آن ‌که آن‌ جا فرود آمدم،یکی از اتفاقات بی ‌شمار جهان آن فرد مورد اعتماد مرا از انجام دادن وظیفة خویش بازدارد ‌آن ‌گاه این سانحة کوچک چه نتایج مترقبی که برای من به بار نمی ‌آورد؟اما اگر کسی به‌ طور کلی به آن بنگرد من هیچ حق گله و شکایت از تنهایی ندارم و نمی ‌توانم بگویم کسی نیست که بتوانم به او اعتماد کنم .
بدون تردید ازین رهگذر چیزی از دست نمی ‌دهم که هیچ بلکه از بسیاری از مشقات نیز می ‌رهم. فقط می ‌توانم به خودم و به لانه ‌ام اعتماد داشته باشم.می ‌بایستی از پیش این فکرها را می‌ کردم و آن زمان برای پیش‌ گیری این ناراحتی‌ هایی که حال گریبان ‌گیرم شده اقدام می ‌کردم.وقتی اقدام به ساختن لانه کردم دست ‌کم تا اندازه‌ای این امر ممکن بود.می ‌بایستی چنان لانه را می ‌ساختم که دو در ورودی داشته باشد و وقتی از یکی داخل می ‌شدم،بی‌درنگ به در دیگر می ‌رفتم و پردة خزه را از جلوی در آن پس می‌کردم و چند شبانه ‌روز از آن ‌جا دیگران را می ‌پاییدم.تنها راه صحیح کار همین بود.درست است که دو در ورودی خطر را دوچندان می ‌کرد اما این امر نمی‌ بایستی مانع کار من می ‌شد آن دری را که از آن می ‌خواستم به منظور مراقبت استفاده کنم خیلی تنگ می ‌گرفتم.با این وصف افکار فنی دور و درازی را برای نقشة یک لانة کامل و بی‌عیب و نقص شروع کردم و در دریای رؤیا،فرو می ‌رفتم و این امر از آتش التهاب من اندکی می ‌کاست.با چشمان بسته و با حظ وافری خویشتن را در عالم خیال می ‌دیدم که نقشة صحیح و کامل من چنان است که بی ‌آن ‌که کسی متوجه من شود آزادانه به داخل لانه می ‌روم و بیرون می ‌آیم در ضمن آن ‌که در آن ‌جا خوابیده و در دریای فکر غوطه ‌ور می ‌شوم و این نقشه‌ ها را بسیار تحسین می ‌کنم( البته این ‌ها فقط پیش ‌رفت ‌های فنی است و نه امتیازات واقعی)زیرا که این آزادی رفت و آمد برای من چه حاصلی دارد؟این فکر آزادی حاکی از سرشت ناراحت و تردید درونی و میل ‌های نامطلوب  و تمایلات شرارت بار است.و وقتی دست می ‌دهد،که کسی فکر وجود لانه ‌ای را می ‌کند که در چند قدمی واقع است و در صورتی‌ که کسی بخواهد، در درون آن آرامش و آسایش همیشه فراهم است .
فعلاَ که در بیرون آن هستم و درصدد بازگشتن هستم و برای  این کار طرح‌ ها و نقشه ‌های فنی بسیار ضروری است.اما شاید چندان هم ضروری نباشد.آیا این بی ‌انصافی نیست که لانه را در هنگام وحشت ‌زدگی عصبی فقط سوراخی بپندارم که چون به آن ‌جا رفتم از گزند و آسیب روزگار مصون هستم؟یقین است که این سوراخی است که از گزندها مصون است و چون خویشتن را در میان خطرات می ‌بینم،آرزو می‌ کنم که در میان آن سوراخ باشم و همان سوراخ مرا از خطرات مصون نگاه دارد.از آن لانه جز یک سوراخ مصون از بلیات چیز دیگری توقع ندارم اما حقیقتاَ( در موقع خطر این موضوع به چشم کسی نمی‌ آید مگر با کوشش بسیار)لانه جای بسیار امنی است اما کافی نیست آیا می‌ توان در داخل آن به کلی از خطرات و تشویش خاطر فارغ  و آسوده بود؟این تشویش ‌ها با تشویش ‌های عادی فرق دارند.این تشویش ‌ها از لحاظ محتویات خویش عالی ‌تر و کامل ‌ترند.اما از حیث اثر نابود‌کننده و کشنده با آن‌ ها فرقی ندارد.اگر این لانه را فقط به خاطر مصون نگاه ‌داشتن خود ساخته بودم چندان نومید نمی ‌شدم.اما نسبت به مقدار کار بسیاری که انجام داده ‌ام و مصونیتی که از آن حاصل می ‌شود( تا آن ‌جا که دست ‌کم می ‌توانم ملاحظه کنم)چندان به سود من نیست.پذیرفتن این حقیقت فوق‌ العاده دردناک است.اما چاره نیست وقتی که می ‌بینم در آن به روی من که سازنده و صاحب این لانه هستم بسته شده است چاره ‌ای ندارم جز پذیرفتن این حقیقت.اما با وجود این لانه فقط سوراخی نیست که پناهگاه باشد.
وقتی در دژ مستحکم وسط آن می ‌ایستم در حالی ‌که پیرامونم را انبارهای پر از خواربار گرفته است و به ته دالانی که از آن ‌جا منشعب می‌ شود می ‌نگرم،دالان‌ هایی که  بالا می ‌روند و دالان‌ هایی که سرازیر می ‌روند و هم ‌چنین دالان ‌های عمودی و مدور و گشاد و تنگ بر طبق نقشة اصلی همه یکسان و خالی و آماده برای آن ‌که از میان آن ‌ها بگذرم و به اطاق‌ هایی بروم که آن‌ ها نیز ساکت و خالی هستند،آن ‌گاه است که همة افکار عدم مصونیت و تأمین از خاطرم دور می ‌شود.آن ‌گاه احساس می ‌کنم که این ‌جا دژ و کاخ من است.دژی که با خاک سخت و به ‌وسیلة دندان ‌ها و چنگال‌ هایم و با ضربات بسیار برای کوبیدن و سفت کردن آن تلاش کرده‌ ام.این دژی است که به هیچ کس نمی ‌تواند تعلق بگیرد و چنان به من تعلق دارد که ضربات دشمن خونی خود را در آخرین لحظة زندگی حاضرم با خشنودی تحمل کنم و خونم را جاری سازم و بدانم که بیهوده آن را نریخته ‌ام زیرا روی خاک و زمینی ریخته ‌ام که مال منست.بلی معنی ساعات خوشی که می ‌گذرانم اینست گاهی در خواب آرام و خوشی فرو می ‌روم و گاه بیدار و مراقب دالان ها هستم،این دالان‌ هایی که این ‌قدر مناسب حال من است و در آن ‌ها می ‌توان در آسایش پاها را دراز کرد و با خوشی و شعف کودکانه به این سو و آن سو دوید و دراز کشید و خواب ‌های خوش دید و در خواب خوش فرو رفت .
اطاق‌ های کوچک ‌تر را چنان می ‌شناسم که با وجود شباهتی که همة آن ‌ها به هم دارند حتی چشم‌ بسته و کورمال کورمال آن‌ ها را از هم تشخیص می ‌دهم این دیوارها مرا در میان خود چنان آرام  و گرم و راحت نگاه می ‌دارد که یک پرنده در آشیانة خویش این ‌چنین آسوده نیست.در این‌جا همه چیز آرام و خالی از اغیار است .
اما در صورتی ‌که این‌ طور است چرا من در بیرون از لانه درنگ کرده ‌ام؟چرا می ‌ترسم که مگر دشمن مداخله ‌جو مرا تا ابد از تجدید دیدار لانه‌ ام باز می دارد؟خوب موضوع اخیر خوش ‌بختانه امری است غیر ممکن.لازم نیست که دربارة امنیت حیاتی لانه ‌ام فکر کنم.من و لانه ‌ام چنان با هم یکی هستیم و به یک ‌دیگر تعلق داریم که با وجود همة ترس هایی که در دل دارم در این ‌جا احساس آسایش کامل می ‌کنم و حتی احتیاج به غالب ‌شدن بر تنفر از بازکردن در را ندارم و می ‌توانم خود را راضی کنم که هم‌ چنان به انتظار بمانم زیرا هیچ چیز نمی ‌تواند ما را از هم جدا کند.به هر‌حال به نحوی از انحاء باز به لانه ‌ام راه پیدا می ‌کنم اما این دوری چقدر طول  می ‌کشد و چه اموری ممکن است تا آن زمان چه در این ‌جا و چه در آن ‌جا رخ دهد؟این فقط مربوط به خود من است که این فاصله زمانی را کوتاه کنم و بی ‌درنگ به آن ‌چه لازم و ضروری است بپردازم .
آن ‌گاه که از فرط خستگی دیگر توانایی فکر کردن ندارم و سرم آویزان شده و پاهایم می ‌لرزد،نیم خواب کورمال کورمال به در ورودی نزدیک می ‌شوم و آهسته پردة خزه را برمی ‌دارم و داخل می ‌شوم و از فرط حواس ‌پرتی در را  برای مدت طولانی بیهوده باز می ‌گذارم و فوراَ هم به یاد این کار می ‌افتم و برمی ‌گردم،تا آن را ببندم.اما چه لزومی دارد که برای این کار برگردم؟تنها چیز لازم نزدیک شدن به پردة خزه است.باز به داخل می ‌خزم و به پرده نزدیک می ‌شوم فقط در چنین وضعی ممکن است به داخل لانه بروم.لذا در زیر خزه‌ ها بر روی غنایم خون ‌آلودم دراز می ‌کشم و اینک دیگر از خوابی که مدت ‌ها آرزوی آن را داشتم می ‌توانم حظ و لذت ببرم.هیچ واقعه ‌ای آرامش مرا به‌ هم نمی ‌زند  و هیچ کس رد پای مرا نیافته است و در ماوراء خزه همة چیزها اقلاَ تا حالا عادی است اما حتی اگر اوضاع غیر عادی بود و آرام نبود شک دارم که می‌ توانستم از خواب صرف ‌نظر کنم و به نگهبانی بپردازم اینک  جای خود را تغییر داده ‌ام و از عالم بیرون به داخل لانه‌ ام رفته ‌ام و اثر آن را بی ‌درنگ احساس کرده ‌ام،این جهانی است جدید که به من نیروی تازه می ‌بخشد و آن ‌چه از خستگی در بیرون لانه احساس می ‌کردم در این ‌جا وجود ندارد .
از سفری بازگشته ‌ام که سرگردانی آن مرا از پا درآورده و به کلی خسته کرده است.اما همان منظرة خانة مأنوس و فکر همة کارهایی که باید انجام دهم و لزوم این ‌که اقلاَ بازدیدی از دانه دانة اطاق ‌ها بکنم و از همه مهم‌ تر آن ‌که بی ‌درنگ به دژ مستحکم لانه ‌ام بروم خستگی مرا مبدل به اشتیاق مفرط می ‌کند.گویی از لحظه‌ ای که به داخل لانه گام گذاشتم از خواب طولانی و عمیق برخاستم .
اولین کار من بسیار پررنج است و باید همة حواسم را مصروف آن کنم و آن این ‌که آن‌ چه شکار کرده ‌ام از دالان‌ های پر پیچ و خمی که دیوارهای نازک دارد بگذرانم.با منتهای نیروی خود به کار می ‌پردازم و کار را انجام می ‌دهم.اما با مقایسه با سرعتی که معمولاَ در این کار دارم این بار کارها آهسته پیش می ‌رود.شتاب می ‌کنم و قسمتی از ذخیرة گوشتی ‌ام را باز برمی ‌گردانم و از روی آن‌ ها و از میان آن ‌ها می ‌گذرم.اینک فقط قسمتی از غنایم من باقی مانده است و دیگر انجام دادن کارها آسان شده است اما به قدری این دالان‌ های تنگ از گوشت انباشته شده که حتی وقتی تنها و بی ‌بار از این دالان ها عبور می ‌کنم به دشواری می توانم بگذرم و بعید نیست که در میان ذخایرم نابود شوم گاهی خویشتن را از فشار فو ‌العاده آن ‌ها فقط با خوردن و نوشیدن آن ها و بازکردن یک محوطة کوچک برای جثة خودم نجات می ‌بخشم.اما کار حمل و نقل با موفقیت پیش می ‌رود و آن را در مدت نسبتاَ کوتاهی تمام می ‌کنم و اینک آن دالان ‌های پر پیچ وخم را پشت سر گذاشته ‌ام و به دالان ‌های معمولی وارد می‌ شوم و آزادانه نفس می‌ کشم و غنایمم را از دالان ارتباطی به دالان اصلی که مخصوصاَ برای این امر ساخته شده است می‌ برم.این دالان با سراشیبی تند به دژ مستحکم منتهی می ‌شود.آن ‌چه مانده است دیگر کار چندانی نیست.بارهای من از دالان تقریباَ به خودی خود پایین می‌ غلطد سرانجام به دژ مستحکم می ‌رسم!اینک بالاخره جرأت آسودن و خستگی در‌کردن  دارم.همه چیز در جای خود است و هیچ اتفاق نامطلوب مهمی رخ نداده است و بعضی رخنه‌ های ناچیزی که در اولین نگاه متوجه آن ‌ها می ‌شوم به زودی قابل ترمیم است.اما اول باید به بازدید دالان ‌ها  بپردازم.این که کار دشواری  نیست مثل دیدار دوستان قدیمی است  که در گذشته غالباَ  به دیدار آن‌ ها می ‌رفتم یا تصور آن را می کردم( گو این ‌که من چندان سال‌ خورده نیستم اما حافظه ‌ام بسیار درهم انباشته است.)
از دالان دوم آهسته می‌ گذرم برای این که وقتی دژ مستحکم را دیدم دیگر عجله ‌ای در کارم نیست. اصولاَ در لانه همیشه وقت من نامحدود است چون آن چه در لانه می ‌کنم پرارزش و مهم است و مرا تا حدی راضی می ‌کند.از دالان دوم شروع می ‌کنم اما در وسط آن به دالان سوم می ‌روم ولی باید بار دیگر بازگردم و تا آخر دالان دوم بروم.به همین شیوه راهم را دور می ‌کنم و در عین آن ‌که وقت‌ گذرانی می‌ کنم زیر لب لبخند می ‌زنم و لذت می ‌برم و به خودم درود می ‌گویم و از کارهای بسیاری که درپیش دارم خشنود می ‌شوم اما هرگز به فکر ترک آن نمی ‌افتم.ای دالان ‌ها،ای اطاق ‌ها و از همه مهم‌ تر ای دژ مستحکم به خاطر شماست که پس از آن‌ که با حماقت بسیار،مدت‌ ها از ترس لرزیدم و در بیرون ماندم،جانم را در کف نهادم و بازآمدم.اینک که در کنار شما هستم از چه می ‌ترسم؟شما از آن من هستید و من از آن شما.ما یکی هستیم چه چیزی ممکن است به ما صدمه بزند و گزند برساند؟اما اگر دشمنان من هم ‌اکنون در آن بالا گرد آمده و پوزه‌ های خود را برای به کنار زدن خزه آماده کرده باشند چه؟لانه هم،با خاموشی و خلاء خود به من جواب می ‌دهد و این فکر مرا تأیید می ‌کند اما اینک احساس تنبلی به کلی مرا از حال می‌ برد و در یکی از اطاق ‌ها موقتاَ خویشتن را جمع می ‌کنم و به استراحت می ‌پردازم .
هنوز همه چیز را بازدید نکرده‌ام و خیال خوابیدن در این‌ جا را ندارم فقط هوس آرمیدن مختصری کرده ‌ام و چنین تظاهر می ‌کنم که خیال خوابیدن دارم.می ‌خواهم مطمئن شوم که این برای خوابیدن بهتر است تا برای بیدار ماندن در آن ‌جا می ‌مانم و به خواب عمیقی فرو می ‌روم .
باید خیلی خوابیده باشم فقط موقعی بیدار شدم که به آخرین خواب سبکی که خود ‌به‌ خود تمام می ‌شود رسیده بودم.حتماَ خواب بسیار سبکی شده بود که از صدای سوت خفیفی بیدار شدم.بی‌ درنگ موضوع را دریافتم.حشرة بسیار کوچکی که نسبت به او سهل ‌انگاری  کرده بودم،در غیبت من فرصتی یافته و به سوراخ کهنه ‌ای راه یافته بود که هوا در آن‌ جا گیر می ‌کرد و ایجاد صدای سوت می کرد.این موجودات کوچک چقدر تلاش می ‌کنند و خستگی نمی ‌دانند چیست و پشتکار آن ها موجب چه دردسری برای من می ‌شود.اول آن که باید در کنار  دیوارهای لانه‌ ام گوش بدهم و محل رخنه را از طریق ایجاد حفره‌ های آزمایشی معین کنم.فقط آن وقت است که می ‌توانم این صدای ناهنجار را خفه کنم.به هرحال اگر این سوراخ ایجاد شده با نقشة لانه بخواند،می‌ شود از آن به منزلة یک هواکش خوب استفاده کرد.اما بعد از این بیشتر مراقب این جانوران کوچک می ‌شوم و نسبت به هیچ کدام رحم نمی ‌کنم .
از آن ‌جا که سابقة ممتدی درین گونه تحقیقات دارم شاید انجام دادن آن چندان به طول نینجامد. کارهای دیگری هم در میان هست که باید انجام بدهم اما از همه مهم ‌تر همین کار است.باید در دالان‌ های لانة من خاموشی برقرار باشد.این صدا نسبتا زیاد شدید نیست.اول که آمدم آن را با این ‌که حتماَ این صدا وجود داشت هیچ نشنیدم.می ‌بایستی اول به محیط خانه خو بگیرم و آن گاه متوجه آن بشوم. می توان گفت که گوش اهل خانه آن را می ‌شنود.اما این صدا مثل صداهای مشابه خویش همیشه یک‌ نواخت نیست.گاهی مدت درازی قطع می‌ شود و این ظاهراَ به علت قطع جریان هواست.  به تجسس می ‌پردازم اما محل مناسبی برای شروع کار نمی ‌توانم بیابیم.با آن ‌که چند جا را می ‌کنم اما فقط بر حسب تصادف می کنم.طبیعتاَ این کارها نتیجه ندارد و تازه کندن و از آن بدتر پرکردن و سفت کردن و کوبیدن زمین هم زحمت بیهوده ‌ای است.به هیچ طریق به آن صدا نمی ‌توانم نزدیک شوم صدای آن همواره یکسان نیست و به فواصل معین قطع می ‌شود.گاهی مانند صدای سوت و گاهی مثل صدای بوق است.حالا می ‌توانم اندک زمانی آن را به حال خود بگذارم.البته خیلی مایة نگرانی است اما به دشواری می ‌توان تصور کرد که منبع این صدا از جای دیگری باشد.لذا کمتر احتمال دارد که این صدا شدید شود و برعکس چنین صداهایی( گرچه تاکنون هیچ موردی پیش نیامده که این ‌قدر ممتد و مداوم بوده باشد)ممکن است با گذشت زمان در اثر زحمت متوالی این گونه نقب ‌زنان کوچک به خودی خود قطع شود.وانگهی گاهی هم برحسب تصادف ناگهان به منشأ و محل  بروز آن پی می ‌برید،در صورتی که با روش تجسس منظم،مدت‌ ها از کشف آن عاجز بوده ‌اید.با چنین تمهیداتی خود را راحت می ‌کنم و تصمیم می ‌گیرم که در دالان ها هم چنان به گردش ادامه دهم و اطاق ‌ها را بازدید کنم.بسیاری از این اطاق‌ها را اززمان بازگشتنم ندیده ‌ام.ضمناَ هر چندگاه یک بار به دژ مستحکم سری می ‌کشم و از تماشای آن لذت می ‌برم.اما پریشانی و دلهره ‌ای که از صدای سوت دارم مرا راحت نمی ‌گذارد.باید بی ‌درنگ به تجسس بپردازم.این موجودات کوچک موجب اتلاف وقت بسیار زیادی می ‌شوند که ممکن است به درد کارهای  بهتری بخورد.در چنین مواردی جنبة فنی آن مرا جلب می ‌کند.مثلاَ از صدایی که گوش من می ‌تواند زیر و بم آن را کاملاَ تشخیص دهد به علت آن پی می ‌برم و اشتیاق زیادی دارم که ثابت کنم تشخیص من درست است یا نه.تا وقتی که این امر ثابت نشود نمی ‌توانم احساس اطمینان خاطر کنم.حتی اگر این امر فقط وابسته به کشف ریگ بسیار ریزی باشد که از یکی از دیوارها غلطیده باشد،احساس اطمینان خاطر نمی‌ کنم.حتی صدای ناچیز ناشی از این ریگ هم از نظر اطمینان خاطر چندان ناچیز نیست.اما موضوع چه بی ‌اهمیت و چه با اهمیت نمی ‌توانم چیزی پیدا کنم.هرچه بیشتر می ‌گردم کمتر می ‌یابم یا شاید بهتر است بگویم بیش از اندازه به چیزهای جدید پی می برم.با خود فکر می‌ کنم که چرا باید این اتفاق در بهترین اطاق من واقع  شود.از این اطاق بیرون می ‌آیم و به سوی اطاق دیگر می ‌روم و در نیمة راه با مسخره و شوخی لبخند می ‌زنم و به خودم تلقین می ‌کنم که این صدا فقط در بهترین اطاق من به گوش نمی ‌رسد بلکه در سراسر لانه وجود دارد.ناگهان متوجه شدم که آن ‌چه به شوخی گرفته بودم حقیقت است و خنده از لبانم دور می‌ شود و با دقت شروع به گوش دادن می کنم ولی چیز ترس‌آوری نیست.گاهی می ‌اندیشم که کسی جز خودم آن را نمی ‌شنود.درست است که این ‌جا صدا واضح ‌تر به گوش می ‌رسد زیرا گوشم در اثر تمرین تیزتر شده است،گرچه درحقیقت این صدا عین همان صدای سابق است و در هیچ جا تغییر نکرده است و نیز بلندتر هم نمی ‌شود.به این موضوع در حالی پی می ‌برم که در وسط دالان به جای آن ‌که گوش ‌هایم را به دیوار بچسبانم فقط به آن گوش می ‌دهم.پس درواقع فقط با تیزکردن گوش و خم‌ کردن سرم می ‌توانم بیشتر با حدس به وجود آن پی ببرم تا آن ‌که آن را گاهی بشنوم .

اما این یک ‌نواختی  صدا است که بیشتر موجب پریشانی خاطر می‌شود.زیرا با فرضیة سابق من نمی ‌توان آن را وفق داد.اگر علت صدا را درست تشخیص داده بودم می ‌بایستی از یک محل معین با شدت بسیار منتشر شود که وظیفة من پیدا کردن آن بود.و هرچه از آن محل دورتر می ‌رفتم صدا ضعیف ‌تر می ‌گردید.اما اگر فرضیة من با مشاهداتم وفق ندهد آن وقت آن را چگونه توجیه کنم؟هنوز امکان این هست که دو صای مختلف باشد و از دو کانون به گوش من می رسید و هرچه از یکی دور می شوم شدت صدای دیگری جبران ضعف اولی را می ‌کند و به همین جهت جمع کل آن‌ ها تقریباَ همیشه ثابت می ‌ماند.هم‌ اینک گاهی که خوب گوش داده ‌ام تصور کرده ‌ام که زیر و بم در صدا هست و این خود فرضیة اخیر مرا تأیید می ‌کند.در هر صورت باید حیطة تحقیق خود را توسعة بیشتری دهم.لذا از دالان به دژ مستحکم سرازیر می ‌شوم و در آن ‌جا به گوش دادن می ‌پردازم.عجیب در آن‌ جا هم همان صدا به گوش می ‌رسد.این صدای نقب‌ کنی نوعی از جانوران بسیار ریز است  که از غیبت من با نهایت وقاحت سوء استفاده کرده ‌اند اما قصد صدمه زدن به من را ندارند این ‌ها فقط به کار خود مشغولند و تا زمانی که به مانعی برنخورند هم‌ چنان به کار نقب‌ کنی خویش به هر طرفی که شروع کرده ‌اند ادامه می ‌دهند .
با آن ‌که همة این ‌ها را می ‌دانم از این ‌که این ‌ها جرأت کرده  و به سوی دژ مستحکم پیش می ‌آیند که برای من باورنکردنی نیست سخت پریشان خاطر می ‌شوم و هوش و حواسم را که برای کارهایی لازم دارم از دست می ‌دهم .
چندان اصرار ندارم که دریابم آیا عمق غیرعادی در محل دژ مستحکم یا وسعت فوق ‌العاده آن است که باعث مکیدن شدید هوا می ‌شود و چنان ساخته شده است که حیوانات نقب ‌زن را می ‌رماند،یا آن ‌که فقط وجود دژ مستحکم است که به نحوی از انحاء به سر بی ‌مغز آن‌ ها رسوخ کرده و آن ها را جلب کرده است .
به‌ هرحال تا کنون علامتی از نقب ‌زدن در دیوارهای دژ مستحکم مشاهده نکرده بودم .
انبوهی از جانوران کوچک از بوی خوراک به این سو جلب شده ‌اند.من یک زمین مخصوص شکار دارم اما شکارهای من همیشه از دالان ‌های بالا نقب می ‌زنند و آن‌ گاه با ترس و لرز به این طرف می ‌دوند،در حالی ‌که نمی ‌توانند جلوی وسوسة خود را بگیرند.اما اینک به نظر می ‌رسد که در همة دالان ‌ها به نقب ‌زدن مشغولند.کاش بهترین نقشه ‌هایی را که در دوران جوانی و اوایل سنین پختگی طرح کرده بودم عملی می ‌کردم یا آن‌ که قدرت عمل کردن آن ‌ها را می ‌داشتم زیرا که ارادة آن را در آن زمان در خود سراغ داشتم .
یکی از این نقشه‌ های مورد پسند من این بود که دژ مستحکم را از همة جوانب با دیواری به ضخامت قد خودم جدا کنم و یک فضای خالی به اندازة همان عرض در پیرامون آن به جای بگذارم تا دژ مستحکم  به هیچ جا مربوط نباشد جز به روی پایه ‌ای باریک که متأسفانه باید وزن سنگین دژ را تحمل کند.من همواره این فضای خالی را مانند زیباترین چراگاه تصور می‌ کردم.چه خوشحالی مفرطی در این‌ که کسی پشت دیوار بیرونی دراز بکشد و کم ‌کم خود را بالا کشیده و از بالا به سوی پایین بلغزاند و همة این بازی‌ ها را بر فراز دژ بکند و نه در درون آن و از بازدید دژ تا وقتی که دلخواهش باشد خودداری کند و باز از دیدن آن لذت وافر دست دهد و دژ را در میان چنگال ‌های خویش داشته باشد و باز هم از رفتن به درون آن بپزهیزد و در محیط باز خارج به سربرد و همواره از داشتن دژی چنین استوار و محکم به خود ببالد و شب و روز آن را حفاظت کند.آن ‌گاه دیگر در دیوارهای آن سر و صدایی نخواهد بود و هیچ نقب ‌زن گستاخی در دیوارهای آن رخنه نخواهد کرد، چه رسد به این ‌که به دژ جسارت کند.آن ‌گاه صلح و امنیت حافظ آن خواهد بود.آن ‌گاه دیگر من مجبور نیستم صدای تنفر‌انگیز و مشمئز‌کنندة نقب ‌زنی جانوران کوچک را بشنوم بلکه دیگر با خوشی و سرور بسیار به چیزی که نمی ‌توانم اصلاَ بشنوم یعنی سکوت مطلق موجود در دژ گوش بدهم.
اما آن رؤیای خوش سپری گشت و من باید شروع به کار کنم و تقریباَ خوشوقتم از این ‌که اینک کار من با دژ رابطة مستقیم دارد و تقریباَ شامل آن می ‌شود.بدون تردید هرچه روشن ‌تر جوانب کار را می ‌بینم پی می ‌برم که همة نیروی خود را برای انجام دادن این کار که ابتدا خیلی ناچیز جلوه می ‌کرد لازم دارم.اینک در کنار دیوارهای دژ گوش می‌ دهم.هرجا که گوشم را می ‌گذارم بالا و پایین و سقف و کف در ورودی  و کنج و هرجا و همه جا همان صدا به گوش می ‌رسد.چه مقدار وقت و چه مقدار نیرو باید در گوش کردن به آن صدا که به فواصل معین قطع می ‌شود به هدر رود؟اگر کسی بخواهد ممکن است در دژ مستحکم آسایش پرفریبی بیابد زیرا برخلاف دالان ‌ها در این ‌جا به واسطة وسعت زیاد در صورتی ‌که کسی دور از دیوارها بایستد صدایی نمی ‌شنود فقط به خاطر راحتی و آسایش خاطر غالباَ به این آزمایش می ‌پردازم.با دقت گوش می‌ دهم و وقتی چیزی نشنیدم فوق ‌العاده خوشحال می ‌شوم.اما این سوأل هنوز به قوت خود باقی است که چه اتفاقی ممکن است روی داده باشد؟چون به این نکته توجه می ‌کنم آن توجیه و توضیح سابقم به کلی بی ‌پایه و اساس می ‌شود اما من باید از توضیحات دیگری که به ذهنم می ‌آیند چشم‌ پوشی کنم.ممکن است تصور شود که این صدا از کار جانوران بسیار کوچک سرچشمه می ‌گیرد اما همة تجربیات من این تصور را رد می ‌کند.برای من ممکن نیست صدایی ناگهان به گوشم برسد که هیچ ‌گاه آن را نشنیده ‌ام،گو این ‌که همواره این صدا موجود بوده است.حساسیت من در قبال تصادفات داخل لانه با گذشت سال بیشتر شده اما باز هم حس شنوایی من به هیچ ‌وجه تیزتر و حساس ‌تر نشده است.این از خواص ذاتی جانوران خرد و ریز است که صدایی از آن‌ ها شنیده نشود والا ممکن بود که آن را بشنوم و در دفع آن ‌ها نکوشم؟حتی اگر در قبال خطر گرسنگی نیز بود آن ‌ها را به کلی ریشه ‌کن می ‌کردم.اما شاید( این فکر همین الان به خاطرم رسید)که با جانوری که هیچ آشنایی به حالش ندارم سر و کار پیدا کرده ‌ام.این امر بسیار محتمل است.صحیح است که جانوران این پایین را مدت ‌های طولانی و با دقت بسیار مورد مطالعه قرار داده ‌ام.اما جهان پر است از گوناگونی ‌ها و هرگز از حیث امور بسیار شگفت خالی نیست.با این وصف این ممکن نیست که یک جانور تنها باشد،باید انبوهی از آن‌ ها باشند که ناگهان به قلمرو من حمله کرده ‌اند.یک گروه انبوه عظیم که چنان ‌که از صدای آن‌ ها معلوم است از لحاظ  جثه از جانوران کوچک بزرگ ‌ترند،اما باز نباید چندان هم از آن‌ها بزرگ‌ تر باشند زیرا که صدای کار کردن آن ‌ها  بسیار ضعیف است.ممکن است که یک گروه از جانوران ناشناس باشند،که در حال کوچ ‌کردن راهشان به نزدیک  لانة من افتاده است.بنابراین ممکن است هم ‌چنان تأمل کنم تا آن‌ ها از نزدیک  خانة من بگذرند و دیگر خود را به زحمت و کار بیهوده نیندازم اما اگر این جانوران بیگانه و غریبی هستند چطور شده که هیچ گاه به چشم من نیامده ‌اند؟تاکنون چند گودال کنده ام به امید این ‌که به یکی از آن‌ ها برخورد کنم اما هیچ اثری از آن ‌ها ندیده‌ام.به نظرم چنین می ‌رسد که ممکن است این ‌ها جانوران بسیار خردی باشند کوچک ‌تر از همة آن ‌هایی که تاکنون دیده ‌ام منتها صدایی که از آن‌ ها برمی ‌خیزد،بزرگ است.بنابراین  من زمینی را که کنده ‌ام کاوش می ‌کنم تکه‌ هایی را به هوا می ‌افکنم که چون به زمین می ‌رسند خرد می ‌شوند اما موجوداتی که این صداها را به راه انداخته ‌اند در میانشان نیستند.کم ‌کم به این نتیجه می ‌رسم که با کندن این گودال‌ های کوچک به چیزی پی نمی ‌برم.با این کار فقط دیوارهای لانه‌ ام را زخمی و بدشکل می‌ کنم و با شتاب هرجا را می‌ خراشم بدون این‌ که وقتی برای پرکردن آن‌ ها صرف کنم در بسیاری از جاها توده‌ هایی از خاک هست که راه مرا سد می‌ کند و جلوی دید مرا می ‌گیرد.اما این موضوع چندان مهم نیست زیرا اینک هیچ نمی ‌توانم در خانه ‌ام گشت بزنم و نه می ‌توانم آن را بازدید کنم یا به استراحت بپردازم.اغلب اتفاق افتاده است که وقتی از یک سوراخ یا جای دیگری مشغول کار بوده ‌ام در حالی ‌که یک چنگالم تکه خاکی را گرفته و در بالای  سرم نگاه ‌داشته بودم که در عالم خواب و بیداری می ‌خواستم تکه‌ ای را از آن کنده باشم، به خواب رفته ‌ام.اینک به خیال تغییر روش افتاده ‌ام می ‌خواهم با دقت شروع به کندن شیاری وسیع در جهتی که صدا از آن می ‌آید بکنم و دست از کار برندارم تا آن ‌که بدون رعایت هر گونه فرضیة علمی به علت واقعی صدا پی ببرم.آن ‌گاه اگر بتوانم آن را نابود می ‌سازم و اگر نتوانم دست‌ کم به علت واقعی این صدا پی برده ‌ام.این حقیقت یا مرا راحت می ‌کند یا آن ‌که پریشان احوال و نومید می ‌سازد.اما به هرحال دیگر شک و تردید از میان می ‌رود.این تصمیم به من نیرو می ‌بخشد آن ‌چه تاکنون کرده ‌ام به نظرم ناشی از شتاب بسیاری می ‌رسد که هنوز هیجانات عالم بالا از من دور نشده بود و به صلح و خاموشی داخل لانه خو نگرفته بودم بلکه از این‌ که مدت ‌های مدیدی آن‌ جا را ترک گفته بودم حساسیت فوق‌العاده در من ایجاد شده بود و صداهای نا‌آشنا مرا به کلی گیج ساخته بود.این صدا از چه بود؟صدای صوت خفیفی که در فواصل زیاد به گوش می ‌رسید و چنان نبود که کسی بتواند به آن خو بگیرد.اما ممکن بود بدون آن ‌که کار مؤثری برای جلوگیری از آن انجام داد همان ‌طور گوش به دیوار مترصد آن بود و به خاطر تسکین دادن اضطراب و پریشانی درونی گاه ‌گاهی هم ریگی یا خاکی از دیوار کند و به حساب خود به سوی آن طرف راند.این‌ که امید دارم که همة این ‌ها تغییر کند آن‌ گاه دیگر با چشمان فروبسته از فرط خشم باید اذعان کنم که هیچ امیدی ندارم زیرا که هنوز هم افکار من در حالی نشأت می ‌یابد که مثل چند ساعت پیش هم ‌چنان می ‌لرزم و اگر فکرم مرا آسوده سازد و راهی مؤثر نشان ندهد،هیچ چیزی بهتر از آن نیست که با کمال شدت و خشم و تنفر زمین را بکنم،فقط به خاطر کندن زمین بی آن ‌که صدا را بشنوم یا نشنوم.درست مثل این جانوران بسیار کوچک که یا بدون هدف زمین را می کنند  یا به خاطر آن که از خاک تغذیه می ‌کنند .
این طرح جدید هم مرا جلب می‌ کند و هم نومید می ‌سازد.در این ‌جا هیچ مانعی به نظر نمی‌ رسد اقلاَ من که هیچ مانعی بر سر راهم نمی ‌بینم،فقط باید به هدفم برسم.اما با همة این اوصاف در ته دل امیدی به رسیدن به آن ندارم.به قدری ایمانم در این باره سست است که از خطراتی که ممکن است در صورت رسیدن به هدف پیش آید هیچ باک ندارم.حتی هیچ تصور فاجعة عظیمی را نمی ‌کنم.به راستی به نظرم چنین می ‌رسد که از همان ابتدای شنیدن صدا به فکر ایجاد چنین گودال مرتب و منظمی افتادم و اما هنوز دست به ایجاد آن نزده ‌ام،برای آن ‌که اعتمادی به آن ندارم.با وجود این البته به کار کندن گودال می ‌پردازم زیرا چارة دیگری ندارم.اما فوراَ دست به کار نمی ‌شوم و اندکی کار را به عقب می ‌اندازم.اگر عقلم به سرم بیاید کورکورانه دست به کار نمی ‌شوم.به هر حال اول به مرمت خرابی‌ هایی که به لانه ‌ام وارد کرده‌ ام می ‌پردازم.این کار مدت مدیدی طول می ‌کشد ولی کاری است لازم.اگر هم قرار باشد که به هیچ نتیجه ‌ای نرسد که کار بی‌ پایانی خواهد بود.به هرصورت این کار متضمن یک غیبت نسبتاَ طولانی از لانه است.با آن ‌که غیبتی در کار است به هیچ‌ وجه غیبتی نیست که مثل غیبت در دنیای بالا ناگوار باشد.زیرا هرگاه بخواهم می ‌توانم دست از کار بکشم و سری به خانه‌ ام بزنم و اگر هم به لانه سری نزنم،نسیم دژ به جانم می ‌وزد و در عین آن ‌که مشغول کار هستم مرا دربرمی گیرد.با همة این ‌ها این کار متضمن ترک خانه است و تن دادن به سرنوشتی غیر معلوم.لذا بهتر است که لانه را منظم و مرتب بر جای بگذارم و آن ‌گاه از آن بیرون روم .
دیگر نمی ‌گویند که من برای آرامش لانه ‌ام مبارزه می ‌کنم.خودم آن را برهم زده‌ام،بدون این‌ که در برقراری مجدد آن اقدام کنم .
لذا شروع به برگرداندن خاک به سوراخ ‌ها می ‌کنم.این‌ کار را کار به معنی واقعی نمی ‌دانم برای آن‌ که به دفعات بی‌ شمار آن را انجام داده ‌ام و حتی در سفت کردن و هموار کردن آن نیز اگر بگویم هیچ کس با من برابر نیست گزاف نگفته ‌ام اما این بار همة کارها به نظر دشوار می ‌رسد.خیلی مشوش هستم و هرچند گاه در میان کارها حواسم پرت می ‌شود و گوشم را به دیوار می‌ گذارم و گوش می ‌کنم و بدون آنکه متوجه شوم خاکی را که تازه برداشته ‌ام رها می‌ کنم تا بار دیگر به روی زمین دالان بریزد.کاری که دقت بیشتری لازم دارد کاری است که به دشواری می ‌توان انجام داد. بعضی برآمدگی ‌ها و فرورفتگی ها  ناراحت‌ کننده به جای می ‌مانند.حالا کاری نداریم به این که در دیوارها تازگی و روح سابق را نمی ‌توان بار دیگر بازآورد.سعی می ‌کنم خویشتن را با فکر این که کار فعلی من فقط کاری موقتی است راحت کنم.وقتی که من پس از آن ‌که آرامش را مجدداَ برقرار کردم به لانه باز‌گردم همة این‌ ها را به طور مناسبی مرمت می کنم.آن ‌وقت کار برای من فقط بازی و تفریح خواهد بود.آری فقط بازی در رؤیاهای افسانه ‌آمیز خواهد بود و این آسایش نیز از آن رؤیاهای افسانه ‌آمیز است.بسیار بهتر خواهد بود که کار را به فوریت و با دقت انجام دهیم.این کار خیلی منطقی ‌تر است از این ‌که دائم کسی دست از کار بردارد و در دالان ‌ها بگردد تا مرکز جدیدی برای صدا پیدا کند که پیدا کردنش آسانست و فقط لازم است در نقطه ‌ای که میل دارید بایستید و گوش دهید.
اکتشافات بیهودة من به همین جا خاتمه پیدا نمی ‌کند.گاهی تصور می‌ کنم که صدا قطع شده است زیرا فواصل میان آن طولانی است.گاهی هم سوت آن به قدری کم صداست که تصور می ‌رود صدایی نیست.همة خون ‌ها به گوش می‌ ریزد و صدای بلند طپش شریان‌ های گوش شنیده می ‌شود.گاهی هم در مکث پشت سر می ‌آید و شخص خیال می ‌کند که صدا به کلی و برای ابد قطع شده است.من دیگر گوش نمی ‌دهم.از جا می ‌پرم و تصور می ‌کنم که زندگی دگرگون شده است.گویی همة چشمه‌ هایی که خاموشی از آن به لانه فرو می ‌ریزد باز شده است.فوراَ دست از تحقیق دربارة کشف خودم برمی ‌دارم.می ‌خواهم اول کسی را پیدا کنم که بتوانم با حُسن نیت به او این خبر را برسانم و عقدة دلم را بگشایم،لذا به درون دژ می ‌شتابم،از آن‌ جا که من و آن‌ چه در درون من است بیدار شده و جان تازه ‌ای یافته است.
به خاطر می ‌آورم که مدت ‌های مدیدی است که چیزی نخورده ‌ام.چیزی از موجودی انبار خوراکی که در زیر خاک ‌ها چال کرده ‌ام با شتاب می‌ کنم و می‌ بلعم و در ضمن با عجله به محلی که کشف باورنکردنی خویش را کرده ‌ام می ‌شتابم.فقط درصدد آن هستم که از ماهیت آن مطمئن شوم.در عین این ‌که سرسری و بی‌هیچ دقتی گوش می ‌دهم و خوراک می ‌خورم،متوجة فریب‌ خوردگی شرم ‌آور خویش می ‌شوم.از دوردست صدای سوت هم ‌چنان به گوش می‌ رسد.خوراکم را تف می‌ کنم.می‌ خواهم آن را لگد کنم و به سر کارم برگردم.بدون توجه به این ‌که به چه کاری مشغول می‌ شوم،یکی از جاهای بی ‌شماری را که نیاز به تعمیر دارد انتخاب می ‌کنم.چنان کار می‌ کنم که پنداری صاحب‌ کار سررسیده است و می ‌باید وانمود کنم که با دل ‌سوزی برای او کار می ‌کنم .
تازه شروع به کار کرده ‌ام که با کشف جدیدی روبرو می ‌شوم.صدا مثل این ‌که بلندتر شده است.البته چندان زیاد نشده،زیرا این امر مربوط است به زیروبم شدن صدا.اما به‌ هرصورت آن ‌قدر که گوش بتواند حس کند آشکارا بلند شده است.اما این بلند شدن مثل نزدیک شدن آن نیست.هرچه واضح ‌تر بلند شدن صدا را احساس کنید درمی ‌یابید که صدا قدم به قدم به شما نزدیک‌ می ‌شود.از دیوار به دور می‌ پرید و سعی می ‌کنید که هرچه بیشتر از نتایج این کشف جدید بهره‌ برداری کنید.حس می‌ کنید که واقعاَ هیچ‌ گونه تدبیری برای دفاع لانه در برابر حمله نیندیشیده‌ اید.با اینکه خیال چنین کاری را داشتید اما با همة تجربیات زندگانی خویش در قبال خطر حمله و در نتیجة لزوم ایجاد محل برای دفاع به نظر بعید و حتی غیر ممکن می رسد.اما این‌ کار به مراتب کم ‌اهمیت ‌تر از لزوم ایجاد وضعی که در لانه بتوان در آرامش و راحت زیست می ‌باشد،لذا در ساختمان لانه همه جا به این فکر و تدبیر بیشتر توجه شده است.
ازین نظر ممکن بود بدون تغییر در نقشة کلی بسیاری از نکات را مراعات کرد اما بدون هیچ دلیل موجهی این نکات فرو گذاشته شده است.در آن سال‌ ها من خیلی خوش شانس بودم و همین شانس مرا بد عادت کرده است.همواره نگرانی‌ هایی داشته ‌ام اما وقتی که  شانس با شما باشد از نگرانی پندی نمی‌ گیرید و چیزی به شما نمی آموزد.
کاری که باید بکنم و واقعاَ باید بکنم این است که همة لانه را بازدید کنم و هرگونه وسیله ‌ای را که به درد دفاع از آن می ‌خورد در نظر بگیرم و نقشه ‌ای برای دفاع و نقشه ‌ای مناسب آن برای ساختمان دفاعی طرح کنم و کار را فوراَ با شور و نیروی جوانی آغاز کنم.این کاری است واقعاَ ضروری و دیگر نباید بگویم که حالا دیر شده و کار از کار گذشته.با این حال این کاری است که واقعاَ لازم است. تنها نتیجة کندن گودال آزمایشی آنست که با پای خویش به جستجوی بلا بروم،به خیال واهی این ‌که به این زودی‌ ها گودال به خطر نزدیک نمی شود.ناگهان خود را از فهم نقشه عاجز می بینم.هیچ اثری از عقل در آن چه که زمانی این همه منطقی به نظر می ‌رسید نمی ‌بینم.یک بار دیگر کارم و حتی گوش دادن را کنار می‌ گذارم.
دیگر هیچ میل کشف این ‌که صدا بلندتر می شود ندارم.به قدر کافی از این اکتشافات کرده ‌ام.همه چیز را به حال خود رها می‌ کنم و اگر بتوانم مبارزه ‌ای را که در درونم جریان دارد آرام کنم کاملاَ راضی و قانع خواهم شد.یک بار دیگر در دالانها به راه می ‌افتم و بی ‌هدف در امتداد آن‌ ها می ‌روم.
به دالان ‌های دور و درازی می ‌رسم که از هنگام بازگشتنم آن‌ جاها را ندیده ‌ام و چنگال ‌های من آن ‌ها را هیچ نخراشیده‌ است و خاموشی آن ها به استقبال من می شتابند و در من فرو می ‌رود.من تسلیم آن نمی ‌شوم.شتاب می‌ کنم و نمی دانم که چه می ‌خواهم.شاید تنها در صدد وقت ‌گذرانی هستم.به پیروی از دالان های تنگ و پر پیچ و خم لانه بی ‌اراده در مسیر آن ‌ها حرکت می ‌کنم.فکر گوش دادن از پشت پردة خزه وسوسه‌ ام می‌ کند .
چنین افکاری که فعلاَ دور است علاقة مرا به خود جلب می ‌کند.خود را به آنجا می ‌کشانم و گوش می ‌کنم.خاموشی مطلق این ‌جا چه دوست‌ داشتنی است.در بیرون آن هیچ کس به فکر لانة من نیست.هر کس در فکر کار خودش است که هیچ ارتباطی با من ندارند.
چگونه با این همه حساب ‌گری به این وضع مبتلا گشتم؟در این ‌جا در زیر پردة خزه شاید تنها محلی است که در همة لانه ‌ام می ‌توانم در آن ‌جا ساعت ها گوش بدهم و چیزی نشنوم.در لانه ‌ام همه چیز برعکس شده است.آن‌ جا که زمانی پر از خطر بود به محل آرامش و امنیت مبدل شده است و دژ اینک در میان هیاهو و خطرات دنیای خارج واقع گشته است.از همه  بدتر آن که درواقع هیچ آرامش و امنیتی در این ‌جا نیست.در این ‌جا چیزی تغییر نکرده است.چه خاموشی باشد و چه پرهیاهو به هرحال خطر مانند گذشته در ماوراء خزه در کمین نشسته است.اما من دیگر نسبت به آن آن ‌چنان حساس نیستم.فکرم خیلی مشغول صدای سوتی است که در میان دیوارهای لانه ‌ام می ‌پیچد.آیا فکر من واقعاَ به آن مشغول است؟صدای سوت بلندتر می ‌شود،نزدیک ‌تر می ‌شود.من از دالان ‌های تنگ پر پیچ و خم می ‌گذرم و در زیر خزه‌ ها خوابگاهی برای خودم می ‌سازم.گویی لانه ‌ام را به نوازندة سوت واگذار کرده ‌ام و راضی هستم به این که در این ‌جا آرامش و امنیتی داشته باشم ولی چطور؟به نوازندة سوت؟آیا دربارة علت صدا به نتیجة تازه‌ ای رسیده ‌ام؟مگر نه این ‌که این صدا از کانالی است که آن جانور کوچک کنده است؟مگر این عقیدة قطعی من نیست؟به نظرم چنین می ‌رسد که تاکنون از آن منصرف نشده ‌ام.در صورتی هم که این مستقیماَ از این کانال ‌ها نباشد به طور غیر مستقیم از آن ها ناشی می ‌شود.حتی اگر این موضوع هیچ ارتباطی با آن ‌ها نداشته باشد.هیچ ‌کس نباید فرضیات قیاسی بکند بلکه باید صبر کند تا علتش را بیابد یا آن ‌که خود به خود علت آن آشکار شود.
البته حتی در این مرحله می ‌توان فرضیات را تجزیه و تحلیل کرد و ممکن است مثلاَ در فاصلة دوری آبی رخنه کرده باشد و این صدای سوت یا بوقی که می ‌رسد در حقیقت شرشر آب باشد.اما گذشته از اینکه من هیچ تجربه ‌ای در این زمینه ندارم( گو این ‌که رخنة آبی را که در ابتدا پیدا شده بود فوراَ خشک کردم و دیگر بروز نکرد)اما این صدا بی‌ شک سوت است و نمی‌ توان آن را به صدای شرشر تشبیه کرد.اما آن‌ چه تردیدهای مرا آرام می ‌کند نمی ‌تواند قوه تخیل مرا رام کند.به این نتیجه رسیده‌ ام( و دیگر انکار آن بی‌ مورد است)که صدای سوت از جانور است،یک جانور بزرگ نه از یک دستة زیاد آن‌ ها .
بسیاری علامات برخلاف این حقیقت هستند، صدا همه جا یک ‌نواخت شب و روز به گوش می ‌رسد. ابتدا شخص نمی ‌تواند جز این فرضیه چیزی را قبول کند که این صدا از یک گروه بزرگ جانوران ناشی می ‌شود اما از آن جا که در ضمن کندن زمین به هیچ‌ یک از آن‌ ها برنخورده ‌ام  فقط ناچارم قبول کنم که این از ناحیة حیوانی است عظیم،مخصوصاَ آن ‌که هرچه دلیل بر رد این نظر اخیر یابم، تنها چیزهایی هستند که وجود حیوان عظیم را چندان غیر ممکن نمی ‌سازد و رد نمی ‌کند و آن جانور خطرناک را پیش از آن ‌چه به تصور شخص بگنجد،جلوه‌ گر می‌سازد.
فقط به این دلیل علیه این فرضیه برخاسته ‌ام.من دیگر خودم را فریب نمی ‌دهم.مدت ‌های مدید به این فکر بودم که صدای جانور گو این ‌که با خشم و غضب هم به کار پرداخته باشد تا این مسافت دور نمی ‌رسد.این جانور به همان سرعتی که جانوران دیگر بر روی زمین گام برمی ‌دارند،زمین را سوراخ می ‌کند.زمین از اثر سوراخ کردن او وقتی هم که دست از کار برمی ‌دارد،می ‌لرزد.این طنین و صدای سوراخ کردن در چنین مسافت دوری با هم می‌ آمیزد و چون فقط آثار ضعیف آن به گوش من می ‌رسد آن را هم ‌چنان یکسان و با یک شدت می ‌شنوم.
در این ‌جا باز هم یک نتیجة دیگر به دست می ‌آید و آن این ‌که این جانور مرا هدف نکرده است. برای این ‌که این صدا هیچ نزدیک نمی‌ شود و تغییر نمی ‌کند.به احتمال قوی ‌تر هدفی دارد که من هیچ اطلاعی از آن ندارم.فقط تصور می کنم که این جانور دارد مرا محاصره می‌ کند(شاید اصلاَ حتی از وجود من بی‌خبر است)از وقتی که متوجه این شده ‌ام تا حالا شاید چند بار دور خانه مرا دایره زده باشد.
ماهیت این صدای سوت  یا بوق فکر مرا بسیار مشغول می ‌دارد.وقتی که در خاک زمین را به شیوة خودم می‌ خراشم و می ‌شکافم صدا به کلی جور دیگری است.سوت را می ‌توانم فقط چنین تعبیر کنم که وسیلة عمدة سوراخ این حیوان چنگال‌ هایش است،که ممکن است احتمالاَ آن ‌ها را برای کمک به کار ببرد.بلکه وسیلة عمده کار او پوزه‌ اش است که علاوه بر این که نیروی فوق‌ العاده‌ای دارد نوک آن باید خیلی تیز باشد.با یک فشار نیرومند پوزه ‌اش را به زمین فرو می ‌کند و تکه ‌ای بزرگ بیرون می ‌آورد و هنگام انجام دادن این‌ کار من چیزی نمی ‌شنوم و خاموشی بین صداها در همین موقع است.آن‌ گاه جهت آمادگی برای یک فشار تازه هوا را به درون می ‌کشد.
این کشیدن نفس به داخل که باید صدای آن نه تنها به علت نیروی شگرف آن جانور زمین را به لرزه اندازد بلکه هم‌ چنین به سبب شتاب و نیز به واسطة حرص به کار،همان صداست که مانند صدای سوت ضعیف به گوش من می ‌رسد.اما شگفت تر از همه پشتکار و توانایی این جانور است برای کار بدون وقفه شدید.در این مکث‌ های کوچک هم فرصتی برای استراحت آنی می ‌یابد اما ظاهراَ که این جانور هرگز استراحت طولانی نکرده است.شب و روز سرگرم سوراخ کردن است و همواره تازه‌ نفس و نیرومند است و همیشه هم هدف خویش را نصب ‌العین دارد که باید با سرعت به آن برسد و توانایی آن را دارد که به آسانی به آن نایل گردد.هرگز تصور چنین حریفی را نمی ‌کردم،اما گذشته از صفات این جانور از آن چه اینک روی می ‌دهد،یعنی از فکر این ‌که کسی خواهد آمد،می‌ بایستی همیشه در هراس و برای مواجهه با آن آماده بوده باشم .
چگونه همه چیز تاکنون این چنین آرام و به خوشی گذشته است؟چه چیز دشمنان مرا از راه خویش منحرف ساخته و آن ها را مجبور کرده است تا از حریم من احتراز کنند و آن را دور بزنند؟چرا درین مدت طولانی از گزند مصون مانده ‌ام که اکنون دچار این دلهره شوم؟با مقایسة این امر آن خطرات کوچکی که در همة عمر از خیال گذرانده ‌ام چقدر ناچیز بوده است.از آن‌ جا که صاحب لانه هستم،امیدوار بودم که موفقیت من استوارتر از هر دشمنی باشد که جرأت پا به میدان گذاشتن کند،فقط به علت آن ‌که چنین ساختمان بزرگ و در عین ‌حال قابل نفوذی را در اختیار دارم.ظاهراَ در قبال حملات شدید بی‌ دفاع هستم.شادی و خوشی تملک آن مرا بدعادت کرده است و تباهی‌ پذیری آن نیز مرا در معرض خطر قرار داده است .
هر گزندی که بر آن وارد آید هم‌ چون زخمی است که بر پیکر من زده شده باشد.می ‌بایستی همین را پیش بینی می ‌کردم.به جای آن ‌که فقط در اندیشة دفاع از خودم باشم،می ‌بایستی فکر دفاع از لانه را می ‌کردم .
تازه در موضوع دفاع هم چقدر سرسری فکر کرده ام.بالاتر از همه می‌ بایستی پیش ‌بینی جدا ساختن عدة حتی ‌المقدور زیادی از قسمت ‌هایی از لانه ‌ام را از قسمت‌ هایی که مورد حمله واقع می‌ شود، می‌ کردم .
این ‌کار را با آماده ساختن قسمت‌ هایی از خاک جهت ریزش ناگهانی عملی می‌ کردم،که به مجرد اعلام خطر دالان ‌ها مسدود شود.این موضع ‌ها بایستی چنان کلفت و چنان سد مؤثری باشند که حمله‌ کننده نتواند تصور کند که لانة حقیقی در آن سوی این مواضع است.این ریزش‌ های خاک باید چنان تعبیه می ‌شد که نه تنها راه لانه را پنهان می کرد بلکه مهاجم را نیز زنده بگور می‌ کرد .
کوچک‌ ترین کوششی برای انجام دادن این طرح نکردم و هیچ اقدامی درین باره به عمل نیامده است. مثل بچه‌ ها بی ‌فکری به خرج داده‌ ام و دوران مردی و سنین جوانی را در بازی ‌های کودکانه گذراندم و هیچ کاری نکردم جز بازی.حتی در مواقعی که فکر خطر در مخیله ‌ام قوت می‌ گرفت از فکر خطر واقعی همیشه طفره زده بودم.در مقابل اعلام خطر هم اندک نبود و آژیرهای بسیاری داده شد.البته هیچ چیزی مشابه آن ‌چه اینک در جریان است رخ نداد.
با وجود این واقعه ‌ای در ابتدای ساختمان لانه رخ داد که به این پیشامد بی‌ شباهت نیست.تفاوت عمدة بین آن زمان و این زمان آن است که آن زمان تازه ساختمان لانه را شروع کرده بودم...در آن روزگار من جز شاگرد حقیری که سال اول کارآموزیش بود،چیزی نبودم.از دالان ‌های پر پیچ و خم  فقط طرح کلی در دست بود.اطاقی کوچک در دل خاک کنده بودم اما تناسب دیوارها و ساختمان آن‌ ها خیلی نامیزان و سرسری انجام داده شده بود.خلاصه چنان چیزی موقتی بود که بیشتر به آزمایشی شبیه بود.چنان‌که اگر کسی روزگاری بی ‌حوصله می ‌شد بدون تأسف بسیار آن را می‌ توانست فروگذارد و به کلی ترک کند.
سپس یک  روز که بنا به عادت در میان کار روی تل خاکی که از نتیجة کارم انباشته شده بود آرمیده بودم ناگهان از دور صدایی شنیدم.چون در آن زمان جوان بودم کمتر می ‌ترسیدم و بیشتر احساس کنجکاوی می ‌کردم.کارم را همان ‌طور گذاشتم  و به گوش دادن پرداختم.گوش دادم و هیچ میل نکردم که به پشت پرده ‌ای پناه ببرم و در آن ‌جا بیارامم تا صدایی نشنوم.اقلاَ  گوش می‌ دادم .
به خوبی دریافتم که صدا از یک نقب‌ زنی شبیه لانه کندن خودم ناشی می‌ شود،این البته کمی ضعیف ‌تر بود اما چند تا از این میزان ضعف را می ‌توان حمل بر بعد مسافت کرد.
فوق ‌العاده اشتیاق دانستن این را داشتم اما باز هم آرام و خون ‌سرد بودم.نزد خودم اندیشیدم که شاید هم در لانة متعلق به دیگری هستم و صاحب آن نقبی به سوی من می ‌زند.اگر این فرضیه ثابت می ‌شد خودم آن ‌جا را تخلیه می‌ کردم.برای این‌ که هیچ تمایلی به توسعه ‌طلبی به خون ‌ریزی ندارم و ساختمان لانه را از جای دیگری شروع می ‌کردم.اما به هر صورت در آن زمان هنوز جوان بودم و لانه ‌ای نداشتم و می توانستم کاملاَ خونسرد باشم .
به علاوه صدا چندان نگرانی و هراسی هم تولید نمی ‌کرد.جز این‌ که پی ‌بردن به علت آن آسان نبود. اگر من هدف نقب ‌زدن بودم،به علت‌ آن ‌که صدای نقب ‌زدن مرا شنیده بود آن ‌گاه اگر جهتش را تغییر دهد هم ‌چنان ‌که اینک تغییر داد،برای آن بود که دیگر در اثر مکثی که کردم نتوانست مکان مرا دریابد یا آن ‌که منطقی ‌تر بگویم او خودش از نقشة اولش منصرف شد.اما شاید هم کاملاَ فریب خورده باشم و او هیچ مرا هدف قرار نداده بود.به هرحال تا مدتی صدا بلندتر شد.مثل این ‌که نزدیک ‌تر می‌ شود.چون جوان بودم بدم نمی ‌آمد که ناگهان سوراخ‌ کننده از زمین برخیزد.اما چنین چیزی رخ نداد. در نقطة مخصوصی صدای سوراخ کردن ضعیف شد و ضعیف ‌تر.مثل این‌ که سوراخ کننده راه سابقش را کج کرده باشد.ناگهان صدا به کلی قطع شد.مثل این ‌که تصمیم گرفته باشد که درست در جهت مخالف من برود تا از من دور شده باشد.
قبل از شروع مجدد کار تا مدت مدیدی در خاموشی هم ‌چنان گوش دادم.اینک آن اعلام خطر بسیار آشکار بود.اما من آن را فراموش کردم و عبرت نگرفتم و کوچک ‌ترین اثری در نقشة ساختمانی ‌ام نکردم.
از آن زمان تاکنون من پخته و فهمیده شده‌ ام.اما آیا مثل این نیست که هیچ فاصله ‌ای بین آن ‌ها نباشد؟ هنوز هم من از زحمات خویش مدت طویلی می ‌آسایم و گوشم را به دیوار می‌ گذارم و گوش می ‌دهم. نقب ‌زن بار دیگر نیت خود را عوض کرده است.او بازگشته است.از سفر بازگشته است.مثل این ‌که فکر کرده که وقت کافی به من داده است که خود را برای استقبال او آماده کنم.اما وضع من بدتر از آن  زمان است.لانة بزرگم بی ‌دفاع است و من دیگر آن شاگرد مبتدی نیستم،بلکه معمار پیری هستم که وقتی لحظة حساس رسید نیروهایم مرا فرو می‌ گذارند و مأیوسم می ‌کنند.با آن‌که این ‌قدر سال ‌خورده هستم باز بی میل نیستم که پیرتر شوم یعنی به سنی برسم که نتوانم از جای استراحتم که زیر خزه‌ هاست بلند شوم. راستش را بخواهید دیگر نمی ‌توانم در آن محل آسوده بنشینم.با شتاب برمی‌ خیزم و مثل این ‌که خویشتن را در آن‌ جا به جای آرامش با اضطرابات و تشویش ‌های بسیار پر کرده باشم، به داخل خانه می ‌روم .
وضع خانه در آخرین باری که در این ‌جا بودم چطور بود؟آیا صدای سوت ضعیف ‌تر شده بود؟نه، بلندتر شده بود.در ده جا که به ‌طور تصادفی برگزیده ‌ام گوش می ‌دهم.اما همه جا نومید می‌ شوم. صدای سوت مثل همیشه است و هیچ تغییری در آن رخ نداده.در آن ‌جا در زیر خزه هیچ تغییری به نظرم نمی‌ رسد.در آن‌ جا شخص  در آرامش به ‌سر می ‌برد.پنداری از گذشت زمان فارغ است.اما در این ‌جا هر لحظه شنونده را آزار می ‌دهد و جانش را می ‌خورد.یک بار دیگر راه دراز دژ را در پیش می ‌گیرم.همة پیرامون من گویی پر از هیجان است و همة آن‌ ها به من می ‌نگرند.و آن‌ گاه نگاه ‌های خود را متوجه آن سو می‌ کنند تا مرا نرنجانده باشند.باز هم مثل این ‌که نمی‌ توانند بلافاصله دست از توجه به من و بررسی قیافة من و دریافتن این‌ که من راه حل نجاتی یافته ‌ام یا نه خودداری کنند.سرم را تکان می ‌دهم که راه حلی نیافته ‌ام .
به دژ هم برای اجرای نقشة معینی نمی ‌روم.از محلی که خیال کندن گودال آزمایشی داشتم می ‌گذرم. یک بار دیگر آن را از زیر نظر می‌ گذرانم .
این محل برای شروع به کار بسیار عالی و جهت آن به جانبی است که بر سر راه بیشتر سوراخ‌ های ریز تهویه قرار گرفته ‌اند.که خود کار مرا بسیار سبک می ‌کنند.شاید ناچار نباشم که زمین را تا مسافت بسیاری بکنم.شاید حتی لازم نشود که تا محل منبع صدا بکنم.شاید اگر همین ‌قدر در کنار سوراخ ‌های تهویه گوش کنم کافی باشد.
اما هیچ نمی‌ تواند انگیزة کافی برای من درین کار بشود.می ‌گویند که این گودال باعث اطمینان خاطر من می ‌شود؟حالا به مرحله ‌ای رسیده ‌ام که دیگر نیازی به اطمینان خاطر ندارم .
در دژ یک تکه گوشت پوست‌ کندة سرخ لذیذ برمی‌ گزینم و با آن به درون تل خاکی می ‌خزم و در آن‌ جا اقلاَ آرامش را خواهم یافت.دست‌ کم آن خاموشی که ممکن است درین لانه به دست آید.آن گوشت را می ‌جوم و می ‌بلعم و فکر آن جانور بیگانه ‌ای را می کنم که از دوردست به راه خودش ادامه می ‌دهد.آن ‌گاه بار دیگر می‌ توانم از انبار توشة خویش تا حد امکان و تا فرصت باقی است لذت ببرم.این شق آخر شاید آخرین نقشه ‌ای باشد که آرزوی تحقق آن را در دل دارم.ازین گذشته همه ‌اش در اندیشة پی‌ بردن به نقشه‌ های آن جانور هستم.آیا او سرگردان است یا دارد لانه‌ ای برای خودش می ‌سازد؟ اگر سرگردان است که شاید بتوان با او کنار آمد.زیرا اگر درضمن کندن زمین به لانه‌ ام رخنه کرد، بعضی از محتویات انبارم را به او می ‌دهم.آن ‌وقت او به راه خویش می ‌رود.چه افسانة دل فریبی؟ هم‌ چنان ‌که بر روی تل خاک نشسته ‌ام می ‌توانم از این ‌گونه خواب ‌ها ببینم.حتی اگر با آن جانور کنار آمدم که( درحالی ‌که خوب می ‌دانم که چنین چیزی ممکن نیست)درست در همان لحظه ‌ای که همدیگر را ببینیم و حتی بوی یکدیگر را بشنویم هر دو چنگال ها و دندان ‌ها را تیز کرده و یک لحظه هم به دیگری امان نمی ‌دهیم .
حتی اگر هردوی ما تا گلو خورده باشیم،چنان ‌که مشرف به ترکیدن باشیم،باز مانند دو گرگ گرسنه به هم می ‌پریم.حالا انصاف بدهیم کیست که حتی در حال گردش وقتی گذارش به لانه ‌ای افتاد دست از گردش و ولگردی برندارد و همة نقشه ‌های آیندة خود را تغییر ندهد؟از طرفی شاید این جانور در لانة خود مشغول کندن است که در این صورت دیگر هیچ تصور سازش را هم نمی ‌کنم.اگر هم این جانور از آن نوع جانورانی باشد که بتواند همسایه ‌ای را در کنار لانه ‌اش تحمل کند باز هم نمی ‌تواند لانه‌ ای نظیر لانة مرا ندیده بگیرد و به هرحال از وجود همسایه ‌ای که صدایش را می ‌شنود چشم بپوشد.حالا واقعاَ به‌ نظر خیلی ضروری می ‌رسد که این جانور کمی دورتر شود.شاید صدا هم قطع شود.شاید در آن صورت همه جا مثل روزگار گذشته آرام گردد.همة این حوادث آن ‌گاه درسی دردناک و عبرت ‌انگیز می ‌شود و مرا به انجام دادن اصلاحات بسیار بزرگی در لانه وادار می‌ کند. اگر صلح و آرامش باشد و خطر مرا از نزدیک تهدید نکند هنوز برای انجام دادن کارهای سخت کاملاَ شایسته هستم .
شاید به ملاحظة امکانات بی‌ کرانی که نیروهای کار او در برابر نظرش می ‌گستراند آن جانور از ادامه ساختمان لانه در جهت من صرف ‌نظر کرده و راه دیگر و طرح دیگری را درپیش گرفته باشد، نیل به این هدف هم با مذاکرات فراهم  نمی ‌شود.بلکه خود جانور باید خود به‌ خود یا با اعمال زور از طرف من منصرف شود.در هر دو صورت عامل قطعی آن است که معلوم شود آن جانور از وجود من آگاه است یا نه و در صورت آگاهی مرا چگونه می ‌پندارد.هرچه بیشتر درین باره می اندیشم، بیشتر به نظرم بعید می ‌رسد که آن جانور حتی از من چیزی شنیده باشد .
ممکن است( اگرچه این هم غیر قابل تصور است)که از ناحیة دیگری به ‌وجود من پی ‌برده باشد اما هرگز صدایی از من نشنیده است.تا وقتی که چیزی دربارة او نمی ‌دانستم،بدون تردید او هم صدایی از من نشنیده بود.زیرا در آن زمان من خیلی بی ‌سر و صدا بودم.و هیچ چیز بی ‌سر و صداتر از بازگشتن من به لانه نبود.
از آن پس هم وقتی گودال ‌های آزمایشی را می ‌کندم، شاید سر و صدایی از من شنیده باشد.گرچه روش کندن من خیلی بی ‌صداست اما اگر او صدای حرکات مرا شنیده باشد باید من هم علایمی از او دیده باشم .مثلاَ برای گوش دادن باید گاهی کار خود را قطع کند.اما همه چیز بدون تغییر باقی ماند.
از: مجموعة دیوار چین -   فرانتس کافکا

 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست