تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تیرشید ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۶بیانیۀ کانون نویسندگان ایران به مناسبت روزجهانی کارگر

اوّل ماه مه ، روزجهانی کارگر را درشرایطی ارج می گذاریم که ازیک سو ،
معیشت کارگران روزبه روز درمعرض تهدیدهای جدّی ِ بیکاری ، گرانی وفقرگسترده
ولجام گسیخته قرارگرفته است و ازسوی دیگرخواست های کارگران به اعتراض های اجتماعی تبدیل شده وابعادگسترده ای یافته است .
بی اعتنایی و سرکوب ِخواست های طبقه ی کارگر، پاک کردن ِ صورت مساله است . ما به عنوان کارگران عرصه ی اندیشه و قلم ، ازخواست های برحقّ کارگران حول محورهای افزایش دستمزد برابربا استانداردهای زندگی انسانی ، آزادی ِ تشکّل های مستقل ونیز از آزادی کوشندگان و رهبران زندانی کارگران پشتیبانی می کنیم .
کانون نویسندگان ایران ، اول ماه مه ، روز همبستگی جهانی طبقه ی کارگر ، برضد نظام سرمایه
داری را به کارگران ایران شادباش می گوید .

کانون نویسندگان ایران
9/ اردی بهشت / 1395

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست