دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

« مرغ باغ لورسو »


به  رضا سقائی

 

پرده یانه به کشید
تا کس نینه                        
مرغ باغ لورسوِدلش چی خینه

نشسه وولوحُشکش
یادخوش دایه دایه
ده چشش یه آسمونی وستاره که غمینه 
اوکه گت برارونش
هزارهزارن
تو بین که عاقبت بی کس نشینه

موتورچی یواش برو
ده سرکیچه ش
حال روزبی کسی شهِ کس نینه

دالکه ش دوهارمیا 
وارنگِ زرد ش
میکه ناله وزنه وه سر و سینه

خه ورشه بوریتو
سی ها لوانش
تا بینن بی براری آخرش چنینه

اسبی کوبکش خجالت
آسمو بوتیکه تیکه
کی دیه افتو چنی دلتنگ نشینه

هژبرمیرتیموری
اکتبر 2010-10-31
دن هاخ

( اسبی کو) سپید کوه نام کوه معروف و بلند لرستان است که در نزدیکی خرم آباد واقع شده

 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست