تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  

فاینال الزمان!
هادی خرسندی

-------------
آخر از جور شما صبر زمان سر میرود
این زمین قل میخورد از دستتان در میرود

آسمان با چشم پر باران گریزان میشود
موج از اقیانوس ها با دیده ی تر میرود

کنده خواهد شد ز جایش فرض خط استوا
از کمرگاه زمین، یک جای دیگر میرود

مثل دیگ آب جوشی میشود قطب شمال
با نهنگ آب پز، غلغل کنان سر میرود

ماه از منظومه ی شمسی به بیرون میجهد
همچو سرگردان شهابی اینور آنور میرود

حبه حبه خوشه ی پروین بیفتد بر زمین
دُبّ اصغر توی نِرو دُبّ اکبر میرود

کوه از جا میپرد ترسیده از سیل فنا
کوله بارش آهن و خارا و مرمر، میرود

پشت و رو گردد جهان، قاطی شود از هرجهت
باختر از راه و بیراهه به خاور میرود

روز درهم میشود با شب، بهم ریزد زمان
در محرم ماه می پهلوی آذر میرود

چشمه ی خورشید مرداب مرکب میشود
نور با تاریکی مطلق برابر میرود

کهکشان از صاعقه میلرزد و ابری سیاه
با خیال قتل عام هرچه اختر میرود

جنگلی میخشکد و آتش بگیرد جنگلی
سرو می افتد به خاک و خاک بر سر میرود

راه شیری را ببندد راه بندانی غریب
بسکه سیاره در آن یکذره معبر میرود

همزمان در کوچه ی مذهب عروسی میشود
اسقفی با آیت اللهی به بستر میرود

خلق مستأصل خرافاتی شده، وحشتزده
چاره جویان جانب پولپیت* و منبر میرود

دوره ی آخرزمان وقتی به این سو میرسد
حضرت صاحبزمان از آنطرف در میرود

تا حکومت یار مذهب باشد و برعکس آن
روزگار از قهقرا هم آنطرفتر میرود
---------------------------
* Pulpit = منبر*
---------------------------
(لندن. ۷ ذیقعده ۲۰۱۴ شمسی! (تقریباَ

. برگرفته از صفحه آقای خرسندی در فیسبوک
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست