دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

بیانامه‌
پشتیبانی از حرکت اعتراضی روز یکم اسفند

 


به خیابان آمدن عمومی ساکنان تهران و اعتراض ایرانیان در دیگر نقاط ایران در روز بیست‌وپنجم بهمن، باری دیگر آشکارنمود که جنبش آزادیخواهی و ضد استبدادی مردمان ایران، علی‌رغم شدت سرکوب و نقشه‌های سیاه حاکمیت، نه تنها زنده است بلکه هر روز رادیکالتر و گسترده‌تر میشود.
برخوردنظامی و غیر انسانی حاکمیت بابهره گیری از روشهای گوناگون، منجر به شهادت دو تن دیگر از فرزندان کرد و زحمی و زندانی گشتن بسیاری دیگر از هموطنانمان گشت. از طرف دیگر تهدید به سرکوب و حذف سیماهای برجسته حرکت اعتراضی همچنان در صدر برنامه‌هایشان قرار دارد.
حزب دمکرات کردستان ضمن ارج نهادن به حماسه‌ بیست و پنجم بهمن از سوی ایرانیان و ابراز همدردی با خانواده‌های تازه‌ترین شهدای راه مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی، خواستار تداوم نارضایتی و ابراز اعتراض به رژیم استبدادی است. در همین راستا حزب دمکرات کردستان پشتیبانی خودرا از فراخوان نیروهای آزادیخواه، احزاب، سازمانها، انجمنهای مدنی و سیاسی جهت نشاندان نارضایتی و'' نه'' گفتن به حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی در روزهای جمعه، شنبه ( 29 و 30 بهمن) و یکشنبه(1 سفند) در تمامی کشورهای جهان و ایران اعلام میدارد.
برقرارباد آزادی و پیروزباد جنبش آزادیخواهانه ضد دیکتاتوری در کشورمان

حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
29 بهمن 1389
18/2/2011

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست