تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  

دلا غمگین چه می نالی، هوای مهربانی نیست
گیل آوایی
پنجشنبه، ۳ اسفند ، ۱۳۹۶

دلا غمگین چه می نالی، هوای مهربانی نیست
کسی را با کسی شوق وُ صفای همزبانی نیست

به هر کس رو کنی، رو سوی سوگِ دیگری دارد
به هر جایی گل افشانی، هوای گل ستانی نیست

به کامِ تلخ می باید، اگر غم با تو دمساز است
( به کام تلخ می چسبد مر آن تلخیِ وُدکایی!)
وگرنه جانِ من مستی، ادای مستخوانی نیست!

هوای دیگری داری، تو از بیگانگی بگریز،
که در این بی گهِ بیجا، رُخی هم ارغوانی نیست!

" سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت " اکنون است!
زمستان است! زمستانی که رسمِ مهربانی نیست!

رفیقان رفته اند دردا،  که همره نارفیقانند!،
هیاهو از چه می داری، رفاقت آن چنانی نیست!

به خلوت باده را عشق است! صفای گرم تنهایی،
به مستی گیلاوایی را یکی هم یارِ جانی نیست !

گفتاوری از شعرِ زمستان، زنده یاد اخوان ثالث

.
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست