ایران اسلامی

 

گیل آوایی

1 جون 2008

 

 

روزگار پلیدی

بغضآجین سوگواره ایست

این خاک

روزشمار حسرت و

انتظار

 

شبح واره ای شعور ستیز

به تباهی

جار می زند

و سلیطگانند

انبوه حاشای ابلهان

 

و آفتاب

پستو گزیده ای

تردید می شمارد:

نوبت

از آن کدام اهریمن!؟

 

آه

اگر

میدان

سریز طوفان دیگری

بزاید!

 

 

www.perslit.com