خانواده های دستگیرشدگان روز عاشور در مقابل اوین

خانواده های دستگیر شدگان روز عاشور در مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی بر پا کردند
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از صبح امروز تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان روز عاشور در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردن و خواستار اطلاع یافن و آزادی عزیزان خود هستند.
روز سه شنبه 8 دی ماه از ساعت 10:00 صبح تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان روز عاشورا در مقابل زندان اوین تجمع کردند . اکثر خانواده ها از زمان دستگیری عزیزانشان از شرایط و وضعیت آنها خبری در دست ندارند.تعدادی از دستگیر شدگان هنگام دستگیر زخمی بوده اند و یا هنگام انتقال آنها به زندان مورد ضرب وشتم لباس شخصیها و بسیجیها قرار داشتند.
تعدادی از خانواده ها هنوز از محل بازداشت عزیزان خود بی خبر هستند و ساعتها مقابل درب اوین ایستاده بودند تا از وضعیت و مکان نگهداری عزیزانشان مطلع شوند ولی کسی پاسخگوی آنها نیست و رفتاری غیر انسانی با خانواده ها دارند.خانواده از برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی پاسداران در زندان اوین خشمگین هستند.
علی خامنه ای ولی فقیه مطلقه در روز عاشورا که طبق موازین اسلام خونریزی در آن حرام است. به نیروهای تحت امر خود مانند سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و گارد ویژه دستور داد تا مردم بی دفاع را در خیابانها به گلوله ببندند که تاکنون منجر به جان باختن تعداد شده است و صدها نفر زخمی و تعداد بیشماری دستگیر و روانه شکنجه گاهها شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیریهای گسترده مردم در روز عاشورا را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

08 دی 1388 برابر با 29 دسامبر 2009

 

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما