زندانیان سیاسی و سایر زندانیان مراسم شام غریبان را به اعتراض علیه خامنه ای تبدیل کردند

بنابه گزارش " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ،زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج شب گذشته با برپایی شام غریبان یاد شهدای راه آزادی مردم ایران که روز گذشته جان باختند را گرامی داشتند. آنها با نوحه خوانی  علیه علی خامنه ای و دیکتاتوری او  شعار سر دادن.
یکشنبه شب 6 دی ماه از ساعت 21:00 در بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانیان سیاسی و تعداد زیادی از زندانیان عادی مراسم شام غریبان را برگزار کردند. در این مراسم که بصورت ناگهانی ودر بند 4 برگزار شد بیش 150 زندانی در آن شرکت داشتند . آنها در حین مراسم شام غریبان علیه خامنه ای شعارهایی سر دادند. پاسداربندها که با حرکت ناگهانی و گسترده زندانیان مواجه شدند وحشت آنها را برداشته بود و قادر به هیچ گونه واکنشی نبودند.این مراسم تا ساعت 22:30 ادامه داشت.
در این مراسم تکلمه هایی توسط زندانیان خوانده می شد که تماما علیه خامنه ای  و جنایتهای او بود. قیام دیروز مردم ایران و پخش تصاویر آن از تلویزیون رژیم زندانیان را بر انکیخته است و حس رهایی در آنها موج می زد . پاسداربندها مات و مایوس و منفعل نظارگر مراسم شام غریبان بودند و قادر به هیچ واکنشی از خود نبودند.
لازم به یادر آوری اکثر زندانیان سیاسی در بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی هستند که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد؛افشین بایمانی، ارژنگ داودی،منصور اسالو،علی صارمی، صالح کهندل، شیرمحمد رضائی،منصور رادپور،میثاق یزدان نژاد،محمد علی منصوری ،هود یازرلو، علی معزی،مصطفی و مرتضی غصلانی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی می باشند.

 

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما