عاشورایی دیگر؛ اعتراض‌های خیابانی از نگاه دوربین شهروندان

۱۳۸۸/۱۰/۰۶
خیابان های ایران باز هم صحنه درگیری های شدید شده است. درگیری هایی که در هفته های نخست اعتراض ها به کشته و زخمی شدن صدها تن از شهروندان ایرانی انجامید در ماه های بعد با شدت کم تری ادامه داشت.

با این همه در روز عاشورا، وب سایت های اجتماعی پر از صحنه هایی شده است که بار دیگر حکایت از اوجگیری خشونت دارد. صحنه هایی که طی مدت کوتاهی به مهم ترین و بزرگ ترین شبکه های خبری بین المللی راه یافت.

در میان شلوغی و شعارهای آشنا، این بار شعارهای معترضان در دسته های عزاداری عاشورا نیز به گوش می رسد.

معترضان در حال انتقال یک مجروح یا یکی از کشته شدگان هجوم نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان


دود ناشی از گاز اشک آور


اصفهان


اراک


تهرانگزارش ها از تهران، شیراز، اصفهان و اردبیل حکایت از زد و خوردهای شدید دارد. در تهران تصاویر ویدئویی و عکس هایی که منتشر شده است، درگیری های شدیدی را میان معترضان و نیروهای امنیتی نشان می دهد. 

مردم تلاش می کنند تا یکی از اعضای نیروهای امنیتی را که به دست گروه کوچکی از از معترضان خشمگین افتاده است، از مهلکه فراری دهند.ایجاد مانع در خیابان با استفاده از سنگ و کلوخ


http://www.radiofarda.com/content/f35_Ashura_VidPic/1914735.html

عاشورایی دیگر؛ اعتراض‌های خیابانی از نگاه دوربین شهروندان

۱۳۸۸/۱۰/۰۶
خیابان های ایران باز هم صحنه درگیری های شدید شد. درگیری هایی که در هفته های نخست اعتراض ها به کشته و زخمی شدن صدها تن از شهروندان ایرانی انجامید در ماه های بعد با شدت کم تری ادامه داشت.

با این همه در روز عاشورا، وب سایت های اجتماعی پر از صحنه هایی شد که بار دیگر حکایت از اوجگیری خشونت دارد. صحنه هایی که طی مدت کوتاهی به مهم ترین و بزرگ ترین شبکه های خبری بین المللی راه یافت.

در میان شلوغی و شعارهای آشنا، این بار شعارهای معترضان در دسته های عزاداری عاشورا نیز به گوش می رسید.

اعتراضات عاشورا تا نیمه های شب ادامه یافت


اطراف خیابان آزادی در تهران


معترضان در حال انتقال یک مجروح یا یکی از کشته شدگان هجوم نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگاننجف آباد


دود ناشی از گاز اشک آوراصفهان


اراک


تهرانگزارش ها از تهران، شیراز، اصفهان و اردبیل حکایت از زد و خوردهای شدید دارد. در تهران تصاویر ویدئویی و عکس هایی که منتشر شده است، درگیری های شدیدی را میان معترضان و نیروهای امنیتی نشان می دهد. 

مردم تلاش می کنند تا یکی از اعضای نیروهای امنیتی را که به دست گروه کوچکی از از معترضان خشمگین افتاده است، از مهلکه فراری دهند.ایجاد مانع در خیابان با استفاده از سنگ و کلوخ


 

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما