بوگیجه

 

 

قارا زولفون گوزلیم اولدی پریشان بوگیجه

تا گرفتاراولا هر تارینا مین جان بوگیجه

خرمن زولفی وریرسن بله جانلارتوکوسن

هچ بیلیرسن قوپاریرسان نجه طوفان بوگیجه

قارا زولفون داها سرگشته سی تک من دگیلم

بوتون عالم دولانیر دوریان حیران بوگیجه

بیرباخشینان بوکمنده منی ده بند ایله دین

کسه سن تا ائوزووه جانیمی قربان بو گیجه

ببیر کلاف الده توتوب منده خریدارآدینا

اولموشام مشتری یوسف کنعان بوگیجه

سالمیسان عشق اودینا یاندیریسان واریوخومی

بیرباخیشنان ویریسن قتلیمه فرمان بوگیجه

داها بئل باغلاماز ایندی بو کونول هر گوزله

وردی جان تازه له دی یارله پیمان بوگیجه ب

کیمیادرنظرین سال قوی اریدسین جانیمی

ایستره م حشریم اولا عشقیله عریان بوگیجه

یوسفین دردی ده سن سن گوزه لیم درماندا

نیازیم یوخدی طبیبه .گراولا لقمان بوگیجه

نوش جاندر منه سن هرنه پسندایله سن

کسه سن یاآلاسان یا وئره سن جان بوگیجه

 

اورمی- کهنه معلم یوسف کرد نژاد یاین اورتا آی 1360

http://www.muhammadi357.blogsky.com/1385/03/10/post-19/

 

 

 

www.perslit.com