تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

ترسیم چهار لاله


شهلا آقاپور

 

1
ترسیم چهارلاله
درشهرفراموش شده

واژه ی آدم
آویزان به صلیب آتش
می سوزند اندیشه ها

هرآدم کتابی می شود
خاکسترها را پنهان کنیم

آیاکسی زندگی لاله
شهرآشوب راخوانده ست

لاله ها لاله ها
لاله لر لاله لر

 

2
فضای ارتش سرخ
درساختمانی سربی

سرود چگی
و گوارای جوانی

بالهای شبم می کشیدند
چهار ماه بدوش

پرچم سفید به تن
لاله با من میرقصید
لاله ها لاله ها
لاله لر لاله لر

 

3
افزایش چروکهای زمین
برهم درهم
خرطومی می شوند
از هستی لاله ها

خاطرات ِ برباد رفته
جرعه ا ی ازآواز خاک
دردهان اسب
شیهه ی تکرار ِ نیازهاست

لاله ها لاله ها
لاله لر لاله لر

 

4
شهرزاد را خواب دیده ام
لاله ی ِقصه گوی
به گوش ماهیان خیا ل
کتاب پروازانسان بخوان

پاهایم روی ابرها
تمرین ایستادگی می کنند
روزگارم زمینی ست آفتابی

لاله ها لاله ها
لاله لر لاله لر

شهلا آقاپور
یونی
2009
http://www.perslit.com/ShahlaAghapour.html
http://shahlaaghapour.blogspot.com/
http://www.aghapour.de/

--------------------------------------------------------------
لاله لر در زبان آذری به معنی لاله ها و نیز نام ترانه ای ست.

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما