تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
بخش ویژه شعر - برای دیگر صفحات به بخش بایگانی مراجعه فرمایید

 

 

 

 

 

 

مثل یک سیبِ تَرَک خورده ،هراسانم.
رضا مقصدی

آژانس خبری روبن داریو
ترجمه از ناصر فرداد

گفت و گو
چندشعر از زهره مهرجو

چند هایکوی پاییزی
ترجمه فارسی: گیل آوایی

چینش برگ گل / خوان رامون خیمِنِس
ترجمه از ناصر فرداد

شکارگاه
حسن حسام

چهار غزل
لیلی گلزار

در سوگ
حسن حسام

این سودائیان سمج
برای رفیق باقرمؤمنی / در نودو یکمین بهار زندگی اش
حسن حسام

"گلهای سیاه من" – اشعاری از خولیو فلورِس
ترجمه از: زهره مهرجو

این بچه که بچه ی بهائی ست
هادی خرسندی

موج ‌موج خزر از سوگ سيه ‌پوشانند
شفيعي كدکنی

چند شعر از شهناز هماپور

خدای عشق قرار و مدار خواهد کرد
راحله یار

چرا اینگونه از موی زنان ، ارشاد می ترسد؟
عالی پیام 

می رسد شصت سالگی از ره جوانم من هنوز!
گیل آوایی

فاینال الزمان
هادی خرسندی

تولدی دیگر
فروغ فرخزاد

موسا و شبان سابق
هادی خرسندی

اندوه ماه خسته
حسن حسام

برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی
مهتاب قربانی

 چندشعر زمستانی
علی اصغر فرداد

بخش ویژه شعر - برای دیگر صفحات به بخش بایگانی مراجعه فرمایید
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge

بازگشت به صفحه نخست پرس لیت