تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
بخش ویژه شعر - برای دیگر صفحات به بخش بایگانی مراجعه فرمایید

 

 

مولوی  
آن یکی پرسید اشتر را که هی
از کجا می‌آیی ای اقبال پی

یک قصه بود / هرچند ناتمام. 
رضا مقصدی

بادِ سبزِ سر گردان
از منوچهر برومند م ب سها

به آینه بنگر
بیژن

بخش ویژه شعر - برای دیگر صفحات به بخش بایگانی مراجعه فرمایید
رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge

بازگشت به صفحه نخست پرس لیت