هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

وُهَر سامون دلي ديدُم نه خَش بي

هَمَش پُر خين و نيِميد و نِخَش بي

يه بُنکوشو وُ غم آلوده بيدِن

يه بِيلِي دَش غزيکِ ديد و تَش بي

بوشهر-آبان 81

بلا هر روز و قَضّا دَم وُ دَم بي

دلم سي غُصّه گُت ،سي عيش ،کَم بي

چِه نا اقوال ري مازَم ، که اِشکِس

که باري بيشِ طاقت بي ، نه غم بي

بوشهر-مهر 81

هميشه بَخت پام نامهربون بي

شو و رو قِسمتُم دردِ گرون بي

بهارِعيشِ تو زِندِي نديدم

درازِي عمر، سرتاسر غزون بي

بوشهر-مهر 81

سرم مِي دو قدم واوي هلالي

دوارته عاشقم عُنّا جهالي

دو چي ديرُم نويمو مِي بميرم

خيالِ زينو و شعرِ کمالي

بُنار-1380

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد